Studentská geologická konference 2016. Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 46 pp. ISBN 978-80-210-8265-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Studentská geologická konference 2016. Sborník abstraktů
Authors
Edition 1. vyd. Brno, 46 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-8265-6
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 12/7/2016 12:55.
Abstract
Sborník abstraktů ze Studentské geologické konference konané na Přírodovědecké fakultě MU ve dnech 3.–4. 6. 2016. Pořadatelem je Ústav geologických věd ve spolupráci s Českou geologickou společností.
Abstract (in English)
Student geological conference proceedings. Conference will be held at Faculty of Science, Masaryk University, Brno on June 3–4 2016. Department of Geological Sciences is organizer in cooperation with Czech Geological Society.
PrintDisplayed: 20/5/2019 20:57