EN

Veřejné finance – ekonomické souvislosti

TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Veřejné finance – ekonomické souvislosti. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 136 s. ISBN 978-80-210-7749-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Veřejné finance – ekonomické souvislosti
Autoři TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ.
Vydání 1. dotisk 1. vyd. Brno, 136 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7749-2
Klíčová slova anglicky public finance; public estate; state budget; budgetary scale; social security; tax policy
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 14. 7. 2016 08:18.
Anotace
Tato publikace bude sloužit k výuce předmětu Veřejné finance – ekonomické souvislosti. Učebnice navazuje na poznatky z předmětů Veřejné finance a Veřejné finance a fiskální právo vyučovaných v bakalářských studijních programech a rozšiřuje je. Učebnice obsahuje poznatky aplikovatelné pro oblast veřejné správy, zejména se zabývá problematikou veřejných statků a externalit, financováním veřejného sektoru a hodnocením jeho efektivnosti, ekonomickými důsledky daní, mandatorními výdaji a současnými problémy územně samosprávných celků.
Anotace anglicky
This publication will be instrumental to education in course Public Finance – Economic Context. The course book will tie together knowledge form courses Public Finance and Public Finance and Fiscal Law in bachelor degree programs. The course book will be include knowledge aplicated for the area public administration, especially issues of public goods and externalities,public sector financing and its efficiency valuation, economic consequences of taxes, mandatory expenditures and current issues of local governments.
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2019 04:29

Další aplikace