ZÍTKOVÁ, Marie, Michaela BLAŽKOVÁ, Lada FÍNOVÁ, Monika LABUDÍKOVÁ, Václav KAJABA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Hana ŠEBELOVÁ. Ošetřovatelství v hematoonkologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8264-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ošetřovatelství v hematoonkologii
Název česky Ošetřovatelství v hematoonkologii
Název anglicky Nursing in Haematooncology
Autoři ZÍTKOVÁ, Marie, Michaela BLAŽKOVÁ, Lada FÍNOVÁ, Monika LABUDÍKOVÁ, Václav KAJABA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Hana ŠEBELOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8264-9
Klíčová slova česky ošetřovatelství, hematoonkologie, intenzivní péče
Klíčová slova anglicky nursing, haematooncology, intenzive care
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 14. 7. 2016 11:22.
Anotace
Skripta se zabývají problematikou ošetřovatelské péče o hematoonkologicky nemocné. Péče o tuto skupinu pacientů je velmi náročná a specifická, čímž jsou na ošetřovatelský personál v oblasti vědomostí i dovedností kladeny velmi vysoké nároky. Text je členěn do osmi kapitol, které odrážejí jednotlivé aspekty péče o tyto nemocné. Skripta jsou určena studentům navazujícího magisterského studia oboru Intenzivní péče, především jako studijní opora k předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech III.
Anotace anglicky
The textbook deals with the problems of care of patients with blood cancer. The care of this group of patients is very demanding and specific, requiring high nursing knowledge and skills. The text is divided into 8 chapters reflecting the individual aspects of care of these patients. The textbook is meant for master degree students of intensive care, mainly as a supportive tool for internal intensive nursing care.
VytisknoutZobrazeno: 13. 4. 2021 00:26