ZÍTKOVÁ, Marie, Michaela BLAŽKOVÁ, Lada FÍNOVÁ, Monika LABUDÍKOVÁ, Václav KAJABA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ and Hana ŠEBELOVÁ. Ošetřovatelství v hematoonkologii (Nursing in Haematooncology). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8264-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ošetřovatelství v hematoonkologii
Name in Czech Ošetřovatelství v hematoonkologii
Name (in English) Nursing in Haematooncology
Authors ZÍTKOVÁ, Marie, Michaela BLAŽKOVÁ, Lada FÍNOVÁ, Monika LABUDÍKOVÁ, Václav KAJABA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ and Hana ŠEBELOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8264-9
Keywords (in Czech) ošetřovatelství, hematoonkologie, intenzivní péče
Keywords in English nursing, haematooncology, intenzive care
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 14/7/2016 11:22.
Abstract
Skripta se zabývají problematikou ošetřovatelské péče o hematoonkologicky nemocné. Péče o tuto skupinu pacientů je velmi náročná a specifická, čímž jsou na ošetřovatelský personál v oblasti vědomostí i dovedností kladeny velmi vysoké nároky. Text je členěn do osmi kapitol, které odrážejí jednotlivé aspekty péče o tyto nemocné. Skripta jsou určena studentům navazujícího magisterského studia oboru Intenzivní péče, především jako studijní opora k předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech III.
Abstract (in English)
The textbook deals with the problems of care of patients with blood cancer. The care of this group of patients is very demanding and specific, requiring high nursing knowledge and skills. The text is divided into 8 chapters reflecting the individual aspects of care of these patients. The textbook is meant for master degree students of intensive care, mainly as a supportive tool for internal intensive nursing care.
PrintDisplayed: 28/2/2021 08:50