CAHA, Pavel a Markéta ZIKOVÁ. Vowel length as evidence for a distinction between free and bound prefixes in Czech. Acta Linguistica Hungarica, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, roč. 63, č. 3, s. 331-377. ISSN 1216-8076. doi:10.1556/064.2016.63.3.3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vowel length as evidence for a distinction between free and bound prefixes in Czech
Název česky Vokalická délka jako důkaz pro existenci volných a vázaných prefixů v češtině
Autoři CAHA, Pavel (203 Česká republika, domácí) a Markéta ZIKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Acta Linguistica Hungarica, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2016, 1216-8076.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Maďarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.200
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00088038
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1556/064.2016.63.3.3
UT WoS 000384747400003
Klíčová slova anglicky prefixes; particles; particle alternation; vowel length; Czech
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D., učo 9336. Změněno: 19. 2. 2018 10:45.
Anotace
This paper argues that Czech verbal prefixes alternate between two states, roughly corresponding to the traditional notions ‘free’ and ‘bound’. The distinction, however, is not reflected in the separability of the prefix and the verb; it is reflected in vowel length. Main evidence for the claim is drawn from the way vowel length of adpositions is treated Czech internally and from a comparison to Norwegian. Theoretically, we implement the alternation as a phrasal movement of the prefix from a VP internal position (where the prefix behaves as bound) to a VP external position, drawing on Taraldsen’s (2000) proposal for Norwegian and Svenonius’ (2004) account of prefixation in Slavic.
Návaznosti
GA14-04215S, projekt VaVNázev: Morfonologie češtiny: alternace vokalické délky
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
ROZV/20/FF/CAH/2015, interní kód MUNázev: Podpora internacionalizace publikační činnosti 2015 - Caha
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Rozvojové programy
VytisknoutZobrazeno: 31. 10. 2020 12:19