EN

Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí

RÖDEROVÁ, Petra. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 203 s. ISBN 978-80-210-8091-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí
Název anglicky Personality Development and Education of Persons with Visual Impairment
Autoři RÖDEROVÁ, Petra.
Vydání 1. dotisk 1. vyd. Brno, 203 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8091-1
Klíčová slova česky osobnost člověka, žák/člověk s postižením zraku, nevidomý, slabozraký, edukace, rozvoj potencialit, klíčové kompetence, sociální kompetence, specifické kompetence, předprofesní a profesní příprava, autonomie, sebepojetí, poradenství, kvalita života, inkluze
Klíčová slova anglicky personality, pupil/person with visual impairment, blind, partially sighted person, education, developing potential, key competencies, social competencies, specific competencies prevocational and vocational training, autonomy, self-concept, counselling, quality of life, inclusion
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 22. 7. 2016 08:18.
Anotace
Text monografie pojednává o možnostech rozvoje osobnosti žáka s postižením zraku v procesu edukace. Zaměřujeme se na rozvoj potencialit žáka s postižením zraku s cílem nabytí kompetencí pro autonomní a šťastný život. Součástí odborné publikace je výzkumné šetření, které poukázalo na problematické oblasti v rozvoji kompetencí žáků s postižením zraku s doporučením pro pedagogickou praxi.
Anotace anglicky
The book deals with possibilities of development of personality of pupils with visual impairment during education. Our focus is put on the development of potential of pupils with visual impairment with the aim of developing competencies for autonomous and happy life. The research revealed areas in the development of competencies of pupils with visual impairment that need to be thoroughly supported during education. We also formulated recommendations how to enhance competences in the process of education.
VytisknoutZobrazeno: 25. 4. 2019 18:08

Další aplikace