DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Tomáš KUPKA, Pavel SVOBODA, Jarmila ŠIMOVÁ, Nina DVOŘÁČKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Arnošt MARTÍNEK. Chronický zánět a karcinom pankreatu. Gastroenterológia pre prax, Bratislava: SAMEDI, 2016, roč. 15, č. 1, s. 11-13. ISSN 1336-1473.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chronický zánět a karcinom pankreatu
Název anglicky Chronic pancreatic infammation and carcinoma
Autoři DÍTĚ, Petr (203 Česká republika), Martina BOJKOVÁ (203 Česká republika), Tomáš KUPKA (203 Česká republika), Pavel SVOBODA (203 Česká republika), Jarmila ŠIMOVÁ (203 Česká republika), Nina DVOŘÁČKOVÁ (203 Česká republika), Bohuslav KIANIČKA (203 Česká republika, garant, domácí), Kateřina KAPOUNKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Arnošt MARTÍNEK (203 Česká republika).
Vydání Gastroenterológia pre prax, Bratislava, SAMEDI, 2016, 1336-1473.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/16:00090501
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky pankreatický karcinom; chronická pankreatitida; chronický zánět
Klíčová slova anglicky pancreatic carcinoma; chronic pancreatitis; chronic inflammation
Štítky EL OK, podil
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 4. 8. 2016 13:43.
Anotace
Pankreatický karcinom patří mezi stálé výzvy gastroenterologie. Především diagnostika karcinomu pankreatu je, z pohledu diagnostiky kurabilních stádií, velmi svízelná. Právě díky pozdní diagnostice je onemocnění diagnostikováno většinou až v pokročilém stádiu a procento efektivně léčitelných pankreatických nádorů je okolo 5 %. Přitom neléčitelné formy onemocnění se vyznačují ne vyšším, než 1 % přežitím po dobu 5 let. Identifikace rizikových faktorů pankreatické kancerogeneze je možným přínosem k identifikaci časných forem nemoci. Nepochybným rizikovým faktorem je chronický zánět a tím i chronická pankreatitida. Riziko vzniku karcinomu u pankreatitidy sporadické je uváděno kolem 16násobku rizika u zdravé populace, u osob s hereditární formou však činí 60násobné riziko. Evidentně je proto systematická dispenzarizace osob, zvláště při delším trvání chronické pankreatitidy, významným opatřením.
Anotace anglicky
Pancreatic carcinoma belongs to the permanent challenges in gastroenterology. Primarily, the pancreatic carcinoma diagnostics is, from the view of diagnosing curable stages, very complicated. Thank the late diagnostics, the disease is diagnosed mainly in the advanced stage, and the percentage of effectively treatable pancreatic tumours is about 5 %. Where not treatable forms of the disease are characterized by not higher than 1 % of survival for 5 years. Identification of risk factors in pancreatic carcinogenesis is a possible contribution to the identification of early forms of the disease. An unquestionable risk factor is a chronic inflammation and so also chronic pancreatitis. The risk of carcinoma origination in sporadic pancreatitis is about IStimes higher than in the healthy population, but in people with the hereditary form, it is 16times higher. Apparently due to this, the systemic dispensation of people, especially at longer lasting chronic pancreatitis, is an important measure.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1350884 /1 Pospíšilíková, V. 11. 4. 2017

Vlastnosti

Název
1350884
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1350884/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1350884/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1350884/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1350884/?info
Vloženo
Út 11. 4. 2017 15:56

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005
Atributy
 
EL_1350884.pdf  Pospíšilíková, V. 11. 4. 2017

Práva

Právo číst
  • osoba Soňa Böhmová, učo 232884
  • osoba Ing. Jana Smítalová, učo 40472
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 26. 6. 2019 22:27