JANZOVÁ, L., Luboš MINÁŘ, Petra PRAKSOVÁ, Lukáš FROLA a Pavel VENTRUBA. Paraneoplastické neurologické syndromy u gynekologických malignit. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 81, č. 3, s. 186-191. ISSN 1210-7832.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Paraneoplastické neurologické syndromy u gynekologických malignit
Název anglicky Paraneoplastic neurological syndromes in gynecological malignancies
Autoři JANZOVÁ, L. (203 Česká republika), Luboš MINÁŘ (203 Česká republika, garant, domácí), Petra PRAKSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Lukáš FROLA (203 Česká republika, domácí) a Pavel VENTRUBA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, 1210-7832.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30214 Obstetrics and gynaecology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/16:00090506
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000389361500005
Klíčová slova česky paraneoplastický neurologický syndrom; maligní germinální tumor ovária; anti-N-metyl D-aspartát receptorováencefalitida (anti-NMDAR encefalitida)
Klíčová slova anglicky paraneoplastic neurological syndrome; malignant germinal ovarian tumor; anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis (anti-NMDAR encephalitis)
Štítky EL OK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 27. 1. 2017 13:14.
Anotace
Cíl studie: Prezentace život ohrožujícího paraneoplastickéhosyndromu s dominantní neurologickou symptomatologií u germinální ovariální malignity. Typ studie: Literární přehled s kazuistikou. Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno. Metodika: Přehledový článek rámcově seznamuje s problematikou paraneoplastických syndromů. V konkrétní kazuistice se zaměřuje na paraneoplastické neurologické projevy u maligního germinálního tumoru ovaria. Popisuje etiopatogenezi, rozsah klinických projevů, možnosti diagnostiky a terapii s uvedením ilustrativní kazuistiky. Závěr: Paraneoplastická symptomatologie je sice vzácnou, ale velice důležitou složkou klinického obrazu zhoubných nádorových onemocnění. V řadě případů předchází projevy paraneoplastického neurologického syndrome (PNNS) diagnózu vlastního tumoru a jeho znalost může být zásadní z hlediska včasné diagnózy onkologického onemocnění, což významně ovlivňuje prognózu pacientek. Některé PNNS jsou asociovány s určitými typy tumorů. Nezbytná je zde nutnost mezioborové spolupráce v rámci časné diagnostiky tumoru. Při stanovení diagnózy malignity je zcela zásadní léčba primárního onkologického onemocnění. S efektivní protinádorovou léčbou pozorujeme adekvátní regresi paraneoplastických projevů.
Anotace anglicky
Objective: The demonstration of life-threatening paraneoplastic syndrome with dominant neurological symptomatology in germinal ovarian malignancy. Design: Literature review with case report. Setting: Department of Gynecology and Obstetrics, Faculty of Medicine Masaryk University and UniversityHospital Brno. Methods: The review outlines the issue of paraneoplastic syndromes. It describes the etiopathogenesis, the range of clinical symptoms, the diagnostic and therapeutic possibilities, along with a relevant case study which focuses on the paraneoplastic neurological symptoms in malignant germinal ovarian tumor. Conclusion: Although paraneoplastic symptomatology is rather rare, it constitutes an important part of the clinical picture of malignant tumors. In a number of cases, the paraneoplastic neurological syndrome (PNNS) symptoms precede the actual tumor diagnosis. The awareness of this connection can thus be important in early diagnostics, which in turn can significantly affect a patient‘s prognosis. Another important benefit of familiarity with the symptoms of neurological paraneoplasia is the factthat some PNNS are associated with specific tumors. Interdisciplinary cooperation is necessary in the case of PNNS for early tumor diagnostics. Treatment of the primary tumor is the key in diagnosed malignancies. With effective oncological treatment, adequate regression of paraneoplastic symptoms can be observed.
VytisknoutZobrazeno: 26. 2. 2020 07:15