VYSTOUPIL, Jiří, Anton KASAGRANDA a Martin ŠAUER. Funkčně-prostorová typologie středisek cestovního ruchu Česka a Slovenska. Geografický časopis. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2016, roč. 68/2016, č. 2, s. 171-192. ISSN 0016-7193.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Funkčně-prostorová typologie středisek cestovního ruchu Česka a Slovenska
Název anglicky Funcional-spatial typology of tourist resorts of Czechia nad Slovakia
Autoři VYSTOUPIL, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Anton KASAGRANDA (703 Slovensko) a Martin ŠAUER (203 Česká republika, domácí).
Vydání Geografický časopis, Bratislava, Geografický ústav SAV, 2016, 0016-7193.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/16:00090513
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky cestovní ruch středisko cestovního ruchu funkční typologie středisek cestovního ruchu srovnávací analýza Česko Slovensko
Klíčová slova anglicky tourism tourist resort funcional typology of tourist resorts comparative analysis Czechia Slovakia
Změnil Změnila: Mgr. Bc. Hana Bohrnová, Ph.D., učo 179999. Změněno: 15. 3. 2017 08:02.
Anotace
Cestovní ruch a rekreace zaznamenaly v Česku a Slovensku za posledních 25 let významné změny, a to jak z hledisek společenských a ekonomických na jedné straně tak i z kvantitativních a kvalitativních hledisek rozvoje různých forem a druhů turistické nabídky a poptávky. Cílem příspěvku je představit ve své první části metodiku přístupu k vymezení středisek cestovního ruchu a jejich typizace, ve druhé části následně prostorově vyhodnotit (kvantifikovat) současné nosné typy (formy a druhy) cestovního ruchu v Česku a Slovensku.
Anotace anglicky
In the last 25 years tourism and recreation in Czechia and Slovakia faced many significant changes. These changes have been observed both in social and economic aspects on the one hand and the quantitative and qualitative aspects of the development of different types (forms and sorts) of tourism supply and demand on the other hand. The aim of the study is to introduce methodology under which the destinations of tourism are defined and typified and consequently spatially evaluate (quantify) current core functional types (forms and sorts) of the resorts with regional and national importance in Czechia and Slovakia.
Návaznosti
MUNI/A/1041/2015, interní kód MUNázev: Sekundární zdroje dat pro hodnocení ekonomického významu cestovního ruchu v regionech (Akronym: REGIS)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 10. 2021 03:18