VYSTOUPIL, Jiří, Anton KASAGRANDA and Martin ŠAUER. Funkčně-prostorová typologie středisek cestovního ruchu Česka a Slovenska (Funcional-spatial typology of tourist resorts of Czechia nad Slovakia). Geografický časopis. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2016, 68/2016, No 2, p. 171-192. ISSN 0016-7193.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Funkčně-prostorová typologie středisek cestovního ruchu Česka a Slovenska
Name (in English) Funcional-spatial typology of tourist resorts of Czechia nad Slovakia
Authors VYSTOUPIL, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Anton KASAGRANDA (703 Slovakia) and Martin ŠAUER (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Geografický časopis, Bratislava, Geografický ústav SAV, 2016, 0016-7193.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/16:00090513
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) cestovní ruch středisko cestovního ruchu funkční typologie středisek cestovního ruchu srovnávací analýza Česko Slovensko
Keywords in English tourism tourist resort funcional typology of tourist resorts comparative analysis Czechia Slovakia
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Hana Bohrnová, Ph.D., učo 179999. Changed: 15/3/2017 08:02.
Abstract
Cestovní ruch a rekreace zaznamenaly v Česku a Slovensku za posledních 25 let významné změny, a to jak z hledisek společenských a ekonomických na jedné straně tak i z kvantitativních a kvalitativních hledisek rozvoje různých forem a druhů turistické nabídky a poptávky. Cílem příspěvku je představit ve své první části metodiku přístupu k vymezení středisek cestovního ruchu a jejich typizace, ve druhé části následně prostorově vyhodnotit (kvantifikovat) současné nosné typy (formy a druhy) cestovního ruchu v Česku a Slovensku.
Abstract (in English)
In the last 25 years tourism and recreation in Czechia and Slovakia faced many significant changes. These changes have been observed both in social and economic aspects on the one hand and the quantitative and qualitative aspects of the development of different types (forms and sorts) of tourism supply and demand on the other hand. The aim of the study is to introduce methodology under which the destinations of tourism are defined and typified and consequently spatially evaluate (quantify) current core functional types (forms and sorts) of the resorts with regional and national importance in Czechia and Slovakia.
Links
MUNI/A/1041/2015, internal MU codeName: Sekundární zdroje dat pro hodnocení ekonomického významu cestovního ruchu v regionech (Acronym: REGIS)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 18/9/2021 07:39