VONKOVÁ, Erika. Filozofie (philosophy). In kolektiv. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, 2015. p. 188-237, 49 pp. Odmaturuj. ISBN 978-80-7358-243-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Filozofie
Name in Czech Filozofie
Name (in English) philosophy
Authors VONKOVÁ, Erika.
Edition Brno, Odmaturuj ze společenských věd, p. 188-237, 49 pp. Odmaturuj, 2015.
Publisher DIDAKTIS
Other information
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7358-243-2
Keywords (in Czech) filozofie,učební texty
Keywords in English philosophy, textbooks
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Erika Vonková, učo 1635. Changed: 1/3/2017 12:56.
Abstract
Kapitola Filosofie v publikaci Odmaturuj ze společenských věd analyzuje jednotlivé problémy z uvedeného oboru, s nimiž se student setká při studiu na střední škole a zároveň jsou centrem zájmu většiny písemných i ústních zkoušek z uvedené oblasti u přijímacích zkoušek na vysoké školy (obsah je zároveň v souladu s požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podobu a osah tzv. celostátní maturity).
Abstract (in Czech)
Kapitola Filosofie v publikaci Odmaturuj ze společenských věd analyzuje jednotlivé problémy z uvedeného oboru, s nimiž se student setká při studiu na střední škole a zároveň jsou centrem zájmu většiny písemných i ústních zkoušek z uvedené oblasti u přijímacích zkoušek na vysoké školy (obsah je zároveň v souladu s požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podobu a osah tzv. celostátní maturity).
Abstract (in English)
Chapter Philosophy in the publication Odmaturuj of social science analyzes individual issues from that field with which students meet while studying at high school and at the same time they are the center of attention most of the written and oral examinations in that area at the entrance exams to universities (the content is also in line with the requirements of the Ministry of Education, Youth and Sports to form a so-called touch. statewide graduation).
PrintDisplayed: 31/1/2023 14:27