PLCHOVÁ, Romana, Roman HYTYCH, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan ROUBAL a Zbyněk VYBÍRAL. How do trainees choose their first psychotherapy training? The case of training in psychotherapy integration. British Journal of Guidance & Counselling. 2016, roč. 44, č. 5, s. 487-503. ISSN 0306-9885. doi:10.1080/03069885.2016.1213371.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název How do trainees choose their first psychotherapy training? The case of training in psychotherapy integration
Název česky Jak si frekventanti výcviků vybírají svůj první psychoterapeutický výcvik? Výcvik integrace v psychoterapii
Autoři PLCHOVÁ, Romana (203 Česká republika, garant, domácí), Roman HYTYCH (203 Česká republika, domácí), Tomáš ŘIHÁČEK (203 Česká republika, domácí), Jan ROUBAL (203 Česká republika, domácí) a Zbyněk VYBÍRAL (203 Česká republika, domácí).
Vydání British Journal of Guidance & Counselling, 2016, 0306-9885.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.628
Kód RIV RIV/00216224:14230/16:00088085
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Doi http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2016.1213371
UT WoS 000387246400001
Klíčová slova česky Vývoj frekventantů psychoterapeutického výcviku; integrace v psychoterapii; výběr psychoterapeutické orientace; proces vybírání; proces získávání jistoty
Klíčová slova anglicky Trainee development; psychotherapy integration; choice of theoretical orientation; decision-making process; Gaining Certainty proces;
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 27. 4. 2017 10:12.
Anotace
Future trainees go through difficult decision-making processes when starting their first psychotherapy training. The choice of training in psychotherapy integration is a specific type of this process. In this study, qualitative data were obtained from the motivational letters, in-depth semi-structured interviews and e-mail questionnaires of 26 future trainees to answer the research question, ‘How do trainees choose their first psychotherapy training?’ We primarily employed the grounded theory approach as well as consensual qualitative research to shed light on the central category of Gaining Certainty to enter the training. This category was elaborated into a four-phase model, specifically comprised of the: (1) Critical Comparison, (2) Identification, (3) Self-Confirmation and (4) Waiting phases. The model was then discussed in connection with relevant concepts, such as the degree of complexity and flexibility within the epistemological development of trainees [Vasco, A. B., & Dryden, W. (1994). The development of psychotherapists’ theoretical orientation and clinical practice. British Journal of Guidance & Counselling, 22(3), 327–341].
Anotace česky
Budoucí frekventanti psychoterapeutického výcviku prochází složitým procesem rozhodování kdy začít svůj první výcvik. Volba výcviku integrace v psychoterapii představuje specifický typ takového rozhodování. V prezentované studii byla kvalitativní data získána z motivačních dopisů, hloubkových semistrukturovaných rozhovorů a e-mailových dotazníků, ve kterých 26 budoucích frekventantů výcviku odpovídalo na výzkumnou otázku: Jak si frekventanti psychoterapeutického výcviku vybírají svůj první výcvik? Použita byla primárně metoda zakotvené teorie spolu s konsensuálním kvalitativním přístupem. Centrální kategorie byla Získávání jistoty ohledně vstupu do výcviku. Tato kategorie byla rozpracována do čtyřfázového modelu, který se skládá z: (1) kritického porovnávání, (2) rozpoznání, (3) sebeujišťování a (4) vyčkávání. Model byl diskutován v souvislosti s relevantními koncepty jako je například míra komplexity a flexibility v rámci epistemologického vývoje frekventantů psychoterapeutického výcviku [Vasco, A. B., & Dryden, W. (1994). The development of psychotherapists’ theoretical orientation and clinical practice. British Journal of Guidance & Counselling, 22(3), 327–341].
Návaznosti
GAP407/11/0141, projekt VaVNázev: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 01:15