KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jaromír ŠMERDA a Vojtěch NOSEK. Analýza kamenných projektilů z pohřebiště starší doby bronzové Hroznová Lhota. Traseologie a balistika. Archeologické rozhledy, Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, roč. 68, č. 2, s. 163-201. ISSN 0323-1267.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza kamenných projektilů z pohřebiště starší doby bronzové Hroznová Lhota. Traseologie a balistika
Název anglicky Analysis of lithic arrowheads from the Early Bronze Age cemetery at Hroznová Lhota. Use-wear and ballistic analysis
Autoři KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila (203 Česko, garant, domácí), Jaromír ŠMERDA (203 Česko) a Vojtěch NOSEK (203 Česko, domácí).
Vydání Archeologické rozhledy, Praha, AV ČR, Archeologický ústav, 2016, 0323-1267.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60102 Archaeology
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00090611
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000381845100001
Klíčová slova česky starší doba bronzová; Morava; pohřebiště; nitranská kultura; štípaná industrie; projektily
Klíčová slova anglicky Early Bronze Age; Moravia; cemetery; Nitra culture; chipped stone industry; arrowheads
Štítky Archaeology, ballistics, chipped industry, Early Bronze Age, projectiles, rivok, use-wear analysis
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 1. 11. 2019 13:33.
Anotace
Článek přináší informace o nálezech štípané industrie v hrobech pohřebiště Hroznová Lhota – Přední čtvrtky od Žabince. Pohřebiště ze starší doby bronzové bylo zkoumáno v letech 2012 až 2015; je tvořeno kostrovými hroby s nitransko-únětickými charakteristikami. Štípanou industrii lze jednoznačně identifikovat jako složku materiálního projevu nitranské kultury. Zjištěnou kolekci štípané industrie tvoří z 84 % kamenné projektily – hroty šípů. Byla provedena morfotypologická a traseologická analýza a zčásti rekonstruován jejich operační řetězec. Naše výsledky přispívají novými daty k poznání sociální dynamiky tohoto turbulentního období a nastavují odlišný obraz než dosud publikované analýzy projektilů z Moravy, čímž dokládají zřejmě odlišnou roli lukostřelby v jednotlivých ekonomicko-politicko-sociálních strukturách tehdejších společností, které identifikujeme jako tzv. archeologické kultury.
Anotace anglicky
The article offers comprehensive information on chipped stone industry found in graves of the cemetery at Hroznová Lhota – Přední čtvrtky od Žabince, South Moravia (Hodonín distr.). The Early Bronze Age burial ground has been explored from 2012 to 2015; it comprises inhumation graves with characteristic features of Nitra and Únětice cultures. Chipped stone industry can unequivocally be classified as one of the material displays of the Nitra culture. The collection of chipped stone industry found consists by 84 % of lithic projectile points – arrowheads. Morpho-typological and use-wear analyses were carried out and the operational sequence was partly reconstructed. Our results contribute with new data to the knowledge of social dynamics in this turbulent period and show a different picture than the hitherto published analyses of arrowheads from Moravia, whereby they probably attest that archery has played a different role in individual economic – political – social structures of the then societies, whom we identify as the so-called archaeological cultures.
Návaznosti
MUNI/21/KAN/2016, interní kód MUNázev: Funkční a traseologická analýza pravěkých kamenných projektilů
Investor: Masarykova univerzita, Interní projekty FF
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1.Kanakova_163-201_tisk.pdf   Verze souboru Kaňáková Hladíková, L. 23. 8. 2016

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • osoba Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D., učo 18950
  • osoba Mgr. Jaromír Šmerda, učo 20392
  • osoba Mgr. Vojtěch Nosek, učo 330862
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 14. 7. 2020 18:56