Informační systém MU
HRŮZA, Filip, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Jana TŮMOVÁ, Eduard BAKOŠ, Michal PINK, Otto EIBL, Irena PONČÍKOVÁ a Václav DOKOUPIL. Strategický plán rozvoje pro město Němčice nad Hanou 2016-2022. Brno: město Němčice nad Hanou, 2016. 77 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Strategický plán rozvoje pro město Němčice nad Hanou 2016-2022
Název česky Strategický plán rozvoje pro město Němčice nad Hanou
Název anglicky Strategic plan for development of Němčice nad Hanou 2016-2022
Autoři HRŮZA, Filip (203 Česká republika, garant, domácí), Jan ŠELEŠOVSKÝ (203 Česká republika, domácí), Jana TŮMOVÁ (203 Česká republika, domácí), Eduard BAKOŠ (703 Slovensko, domácí), Michal PINK (203 Česká republika, domácí), Otto EIBL (203 Česká republika, domácí), Irena PONČÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Václav DOKOUPIL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, 77 s. 2016.
Nakladatel město Němčice nad Hanou
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/16:00090681
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky strategické plánování; rozvoj; analýza; municipalita
Klíčová slova anglicky strategic planning; development; analysis; municipality
Změnil Změnil: Ing. Filip Hrůza, Ph.D., učo 99925. Změněno: 22. 3. 2017 11:49.
Anotace
Tento dokument se skládá ze čtyř hlavních částí - analytické, syntetické, návrhové a realizační. V analytické části je analýza a zhodnocení naplnění strategického dokumentu za minulé funkční období, dále obsahuje profil města Němčice nad Hanou na základě jeho komplexní analýzy a výsledky a výstupy z provedeného dotazníkového šetření občanů. Část syntetická pak obsahuje souhrnné a dílčí výstupy vytvořené prostřednictvím metody SWOT analýzy. V návrhové části je na základě provedeného průzkumu a sběru návrhů identifikována a zpracována vize města, programy, programové cíle a související opatření k jejich naplnění. Realizační část dokumentu pokrývá jednotlivé související rozvojové aktivity a návrhy způsobu užívání a realizace tohoto dokumentu v praxi.
Anotace anglicky
This document contains four main parts - analytical, synthetical, implementation and realization. The analytical part includes analysis and assessment fulfilment of strategic document for previous function term, further this part contains the profile of the city Němčice nad Hanou based on its complex analysis. This part also includes outcomes and results from the questionnaire survey realized with residents in this city. Synthetical part contains complex and partial outcomes created with the help of the SWOT analysis. In the implementation part there is identification and formulation of the vision of this city, associated programs, program goals and relevant provisions deduced and based on the analytical part and the acquisition of relevant proposals. The implementation part of this document includes associated development activites and also the proposal of continuous evaluation, use and realization of this document in practice.
Zobrazeno: 18. 4. 2021 16:15