HRŮZA, Filip, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Jana TŮMOVÁ, Eduard BAKOŠ, Michal PINK, Otto EIBL, Irena PONČÍKOVÁ and Václav DOKOUPIL. Strategický plán rozvoje pro město Němčice nad Hanou 2016-2022 (Strategic plan for development of Němčice nad Hanou 2016-2022). Brno: město Němčice nad Hanou, 2016. 77 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Strategický plán rozvoje pro město Němčice nad Hanou 2016-2022
Name in Czech Strategický plán rozvoje pro město Němčice nad Hanou
Name (in English) Strategic plan for development of Němčice nad Hanou 2016-2022
Authors HRŮZA, Filip (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan ŠELEŠOVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana TŮMOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Eduard BAKOŠ (703 Slovakia, belonging to the institution), Michal PINK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Otto EIBL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Irena PONČÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Václav DOKOUPIL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, 77 pp. 2016.
Publisher město Němčice nad Hanou
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/16:00090681
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) strategické plánování; rozvoj; analýza; municipalita
Keywords in English strategic planning; development; analysis; municipality
Changed by Changed by: Ing. Filip Hrůza, Ph.D., učo 99925. Changed: 22/3/2017 11:49.
Abstract
Tento dokument se skládá ze čtyř hlavních částí - analytické, syntetické, návrhové a realizační. V analytické části je analýza a zhodnocení naplnění strategického dokumentu za minulé funkční období, dále obsahuje profil města Němčice nad Hanou na základě jeho komplexní analýzy a výsledky a výstupy z provedeného dotazníkového šetření občanů. Část syntetická pak obsahuje souhrnné a dílčí výstupy vytvořené prostřednictvím metody SWOT analýzy. V návrhové části je na základě provedeného průzkumu a sběru návrhů identifikována a zpracována vize města, programy, programové cíle a související opatření k jejich naplnění. Realizační část dokumentu pokrývá jednotlivé související rozvojové aktivity a návrhy způsobu užívání a realizace tohoto dokumentu v praxi.
Abstract (in English)
This document contains four main parts - analytical, synthetical, implementation and realization. The analytical part includes analysis and assessment fulfilment of strategic document for previous function term, further this part contains the profile of the city Němčice nad Hanou based on its complex analysis. This part also includes outcomes and results from the questionnaire survey realized with residents in this city. Synthetical part contains complex and partial outcomes created with the help of the SWOT analysis. In the implementation part there is identification and formulation of the vision of this city, associated programs, program goals and relevant provisions deduced and based on the analytical part and the acquisition of relevant proposals. The implementation part of this document includes associated development activites and also the proposal of continuous evaluation, use and realization of this document in practice.
PrintDisplayed: 18/4/2021 17:59