STARÝ, Tomáš, Silvia OCHODNICKÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Tomáš KAŠPAROVSKÝ and Jan LOCHMAN. Effects of biotic stress on the proteome of Solanum lycopersicum. In 38th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS). 2013. ISSN 1742-464X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Effects of biotic stress on the proteome of Solanum lycopersicum
Name (in English) Effects of biotic stress on the proteome of Solanum lycopersicum
Authors STARÝ, Tomáš, Silvia OCHODNICKÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Tomáš KAŠPAROVSKÝ and Jan LOCHMAN.
Edition 38th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), 2013.
Other information
Type of outcome Conference abstract
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 3.986
ISSN 1742-464X
UT WoS 000325919201232
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 10/12/2020 23:03.
Links
GAP501/12/0590, research and development projectName: Charakterizace procesů zapojených v indukci resistence rostlin na patogeny s využitím elicitinů se změněnou schopností vyvolávat obranné reakce
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 25/6/2022 01:47