LNĚNIČKA, Libor. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 507 pp. ISBN 978-80-210-8314-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference
Authors LNĚNIČKA, Libor.
Edition 1., elektronické vyd. Brno, 507 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8314-1
Doi 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016
Keywords in English fieldwork; geography education; urban area; powerful knowledge
Tags Munipress
Bibliography 1198 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 5/9/2016 13:56.
Abstract
Postkonferenční sborník je primárně určen pro účastníky 23. středoevropské geografické konference, která se konala v říjnu 2015 na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Příspěvky obsažené ve sborníku jsou rozděleny podle odborných sekcí (plenární zasedání, digitální geografická data, krajina jako laboratoř, užitečná geografie, geografické vzdělávání, mladí geografové a posterová sekce) a odráží aktuální stav odborného zájmu účastníků konference. V příspěvcích jsou prezentovány aktuální trendy geografického výzkumu odborníků z Česka, Slovenska, Polska a Nepálu.
Abstract (in English)
The Ex-post Proceedings is focused on participants of the 23rd Central European geographic conference, which was going in October 2015 on the Faculty Education, Masaryk University. Abstracts are distributed by specialized sections (plenary meeting, digital geographic data, landscape as a laboratory, useful geography, geographic education, young geographers and poster section) and reflect current scientific interest of the conference participants. The papers are presented current trends in geographical research experts from the Czech Republic, Slovakia, Poland and Nepal.
PrintDisplayed: 1/12/2022 04:27