BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. The development and transformation of the Czech party system after 1989. Acta Politologica, Univerzita Karlova, 2016, roč. 8, č. 2, s. 103-117. ISSN 1803-8220.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The development and transformation of the Czech party system after 1989
Název česky Vývoj a transformace českého stranického systému po roce 1989
Autoři BALÍK, Stanislav (203 Česká republika, garant, domácí) a Vít HLOUŠEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Acta Politologica, Univerzita Karlova, 2016, 1803-8220.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/16:00088122
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky český stranický systém; etapy systému; stranický typ; stranický formát; bipolarizace; koalice; 1989-2014
Klíčová slova anglicky Czech party system; periods; party type; party format; bipolarization; coalitions; 1989-2014
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Změněno: 18. 7. 2018 07:30.
Anotace
This article aims to reflect on the multiple dimensions of the Czech party system, examine it for breaking points and, at the intersection of these points, periodize the developments in the years 1989–2014. Attention is paid to four different party system variables – party format, party type, extent of bipolarity, and formation of coalitions and coalition relations.
Anotace česky
Článek se zaměřuje na řadu dimenzí českého stranického systému, pokouší se identifikovat jeho zlomové body a následně periodizovat vývoj let 1989-2014. Pozornost je věnována čtyřem proměnným stranického systému - stranickému formátu, stranickému typu, míře bipolarity a podobám koalic a koaličních vztahů.
Návaznosti
GA15-22754S, projekt VaVNázev: Kvalita demokracie: Česká republika v komparativní perspektivě
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 5. 2019 06:53