Informační systém MU
ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva, Lukáš HADAMČÍK and Markéta SELUCKÁ. Panelová diskuze k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru. 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Panelová diskuze k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru
Name in Czech Panelová diskuze k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru
Authors ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva, Lukáš HADAMČÍK and Markéta SELUCKÁ.
Edition 2016.
Other information
Type of outcome Organization of a workshop
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Changed by Changed by: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Changed: 23/9/2016 18:43.
Displayed: 20/7/2024 18:57