PACNEROVÁ, Helena. Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Vydání první. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2015. 57 stran. ISBN 9788074811388.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče
Authors PACNEROVÁ, Helena.
Edition Vydání první. Praha, 57 stran, 2015.
Publisher Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Other information
ISBN 9788074811388
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 06:09.
PrintDisplayed: 6/12/2021 23:12