GABRHEL, Vít, Hynek CÍGLER, Jaroslav GOTTFRIED, Stanislav JEŽEK, Karolína BERNATOVÁ, Hana BLAŽKOVÁ, Kitti FARKASOVÁ, Svetlana FARKAŠOVÁ, Edita CHVOJKOVÁ, Anna JANŮ, Lenka KNAPOVÁ, Tomáš KRATOCHVÍL, Vojtěch MÝLEK, Ondřej NOVÁK, Petr PALÍŠEK, Kateřina PRACHAŘOVÁ, Karel REČKA, Anna Marie ROSICKÁ, Tomáš RUDECKÝ, Šmejkalová KLÁRA a David VAŠEK. Replikovatelnost českého psychologického výzkumu. In Psychologické dny 2016. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Replikovatelnost českého psychologického výzkumu
Název anglicky Replicability of the Czech Psychological Research
Autoři GABRHEL, Vít (203 Česká republika, garant, domácí), Hynek CÍGLER (203 Česká republika, domácí), Jaroslav GOTTFRIED (203 Česká republika, domácí), Stanislav JEŽEK (203 Česká republika, domácí), Karolína BERNATOVÁ (203 Česká republika, domácí), Hana BLAŽKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Kitti FARKASOVÁ (703 Slovensko, domácí), Svetlana FARKAŠOVÁ (703 Slovensko, domácí), Edita CHVOJKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Anna JANŮ (203 Česká republika, domácí), Lenka KNAPOVÁ (203 Česká republika, domácí), Tomáš KRATOCHVÍL (203 Česká republika, domácí), Vojtěch MÝLEK (203 Česká republika, domácí), Ondřej NOVÁK (203 Česká republika), Petr PALÍŠEK (203 Česká republika, domácí), Kateřina PRACHAŘOVÁ (203 Česká republika, domácí), Karel REČKA (203 Česká republika, domácí), Anna Marie ROSICKÁ (203 Česká republika, domácí), Tomáš RUDECKÝ (203 Česká republika, domácí), Šmejkalová KLÁRA (203 Česká republika) a David VAŠEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Psychologické dny 2016, 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW sborník abstraktů Prezentace příspěvku
Kód RIV RIV/00216224:14230/16:00090991
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky replikovatelnost výzkumu; kvalita výzkumu; R-index
Klíčová slova anglicky replicability; research quality; R-index
Změnil Změnil: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., učo 175803. Změněno: 10. 2. 2021 15:08.
Anotace
Východiska: Bezdíček, Preiss a Dočkalová (2009) a Preiss a Mačudová (2012) sledovali počet publikací českých docentů a profesorů psychologie a zhodnotili ji jej jako nedostatečný – samotné množství publikací však neříká nic o jejich kvalitě. Jedním z ukazatelů kvality výzkumu je jeho replikovatelnost, která je přitom jedním z nosných témat současné světové psychologie. Ukazuje se totiž, že přinejmenším část psychologického výzkumu replikovatelná není (zejm. Open Science Collaboration, 2015; Klein a kol., 2016) a že nalezené efekty ve skutečnosti neexistují. Naopak efekty, které existují, mohou zůstat skryty v důsledku špatně naplánovaného výzkumu a nízké síly testů. Cíle: Představíme statistické postupy pro odhad replikovatelnosti výzkumu a aplikujeme je na české psychologické publikace. Soubor: Vzorek byl náhodně vybrán ze všech českých časopiseckých publikací indexovaných na Web of Science, u nichž bylo možné získat full-text a které testovaly alespoň jednu hypotézu. Ke každé publikaci byly dohledány údaje o autorech (počet publikací, citovanost aj.). Metody: V každé publikaci jsme identifikovali hlavní hypotézy a zaznamenali reportované statistiky. Na jejich základě jsme odhadli replikovatelnost těchto studií pomocí několika různých statistických testů, a to jak pro celý soubor dohromady, tak i zvlášť podle počtu publikací autorů a dalších ukazatelů. Výsledky: Výsledky popisují replikovatelnost českého psychologického výzkumu. Zároveň ukazujeme souvislosti mezi publikační aktivitou autora a replikovatelností jeho výzkumu.
Anotace anglicky
Background: Bezdíček, Preiss and Dočkalová (2009) and Preiss and Mačudová (2012) rated the number of publications of Czech academics (professors and associate professors) and evaluated it as insufficient– however, the number of publications says nothing about their quality. One indicator of research quality is its replicability, which is one of the main topics in the present psychology science. It has been shown that at least part of psychological research is not replicable (e.g. Open Science Collaboration, 2015; Klein et al., 2016) and some of the published psychological effects actually do not exist. On the contrary, some effects can remain hidden due to poor research and underpowered design. Objectives: We introduce statistical methods to estimate the replicability of research and apply them to the Czech psychological publications. Sample: The sample was randomly selected from all Czech journal publications indexed on the Web of Science, where it was possible to get a full-text and which tested at least one hypothesis. For each publication, we search their authors and publication impact (number of publications, their citation etc.). Method: In each publication, we identified the main hypotheses and reported statistics. Then we estimated the replicability of these studies using several different statistical tests, both for the whole set and also stratified by the authors and other indicators. Results: The results describe the replicability of the Czech psychological research. We also show the relationship between authors’ publication activity and replicability of their research.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
gabrhel_replikovatelnost.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Cígler, H. 10. 2. 2021

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1355423/gabrhel_replikovatelnost.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1355423/gabrhel_replikovatelnost.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1355423/gabrhel_replikovatelnost.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1355423/gabrhel_replikovatelnost.pdf?info
Vloženo
St 10. 2. 2021 15:07, Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., učo 175803
 • osoba doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., učo 18832
 • osoba Mgr. Karel Rečka, učo 361104
 • osoba Mgr. Vít Gabrhel, učo 361156
 • osoba Mgr. Jaroslav Gottfried, učo 393127
 • osoba Mgr. Kitti Farkasová, učo 403251
 • osoba Mgr. Lenka Knapová, učo 408491
 • osoba Bc. Tomáš Rudecký, učo 409955
 • osoba Mgr. Vojtěch Mýlek, učo 414750
 • osoba Mgr. Bc. Petr Palíšek, učo 421195
 • osoba Mgr. Anna Faltýnková, učo 425403
 • osoba Mgr. Anna Marie Rosická, učo 427035
 • osoba Mgr. David Vašek, učo 427068
 • osoba Mgr. Tomáš Kratochvíl, učo 427072
 • osoba Mgr. Kateřina Prachařová, učo 427370
 • osoba Mgr. Hana Blažková, učo 438251
 • osoba Mgr. Edita Chvojková, učo 439523
 • osoba Bc. Svetlana Farkašová, učo 439561
 • osoba Mgr. Karolína Bernatová, učo 440533
Atributy
 

gabrhel_replikovatelnost.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1355423/gabrhel_replikovatelnost.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1355423/gabrhel_replikovatelnost.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
788,4 KB
Hash md5
e2c743a6634c9acb6cf657181eca8ffa
Vloženo
St 10. 2. 2021 15:07

gabrhel_replikovatelnost.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1355423/gabrhel_replikovatelnost.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1355423/gabrhel_replikovatelnost.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
10,7 KB
Hash md5
87b03de3d2a2a1c8c30a3a2819903f46
Vloženo
St 10. 2. 2021 15:17
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 19. 4. 2021 07:07