ŠPAČEK, David, Milan Jan PŮČEK, Juraj NEMEC, Filip HRŮZA, Eduard BAKOŠ a Mirka WILDMANNOVÁ. ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ - metodika pro podporu nastavení vnitřních procesů. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ - metodika pro podporu nastavení vnitřních procesů
Název anglicky KNOWLEDGE MANAGEMENT - guide for supporting internal processes
Autoři ŠPAČEK, David (203 Česká republika, garant, domácí), Milan Jan PŮČEK (203 Česká republika, domácí), Juraj NEMEC (703 Slovensko, domácí), Filip HRŮZA (203 Česká republika, domácí), Eduard BAKOŠ (703 Slovensko, domácí) a Mirka WILDMANNOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Cert., akred., schvál. metodiky, specializované mapy, léčebné, památkové postupy
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/16:00094349
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky řízení znalostí; vnitřní procesy; větší úřady; malá obec
Klíčová slova anglicky knowledge management; internal processes; greater office/municipalities; small municipality
Technické parametry Metodika shrnuje doporučené kroky pro lepší nastavení vnitřních procesů daného úřadu malé obce. Garantem mplementace této metodiky je Ministerstvo pro místní rozvoj. Kontaktní osoba je Mgr. Kubeš (frantisek.kubes@mmr.cz)
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 9. 11. 2017 08:23.
Anotace
Metodika shrnuje doporučené kroky pro lepší nastavení vnitřních procesů úřadu/malé obce. Metodika má 4 hlavní tematické části: 1. Nejprve (v kapitole 2) shrnuje roli řízení znalostí a bariéry, kterým řízení znalostí může čelit. 2. Ve druhé části (v kapitole 3) metodika shrnuje doporučené kroky pro systematičtější zavádění řízení znalostí a (v kapitole 4) bariéry, kterým může řízení znalostí čelit. 3. V kapitole 5 metodika shrnuje, jak mohou být vyhodnoceny dosavadní praktiky řízení znalostí v úřadu. 4. V poslední části (v kapitolách 6 až 10) jsou pro další inspiraci úřadů uvedeny nástroje a procesy, se kterými je spojováno řízení znalostí – jak mohou být identifikovány a zachycovány vnitřní znalosti, jak může být zlepšeno sdílení znalostí uvnitř úřadu, proč mají být a jak mohou být znalosti sdíleny s externími subjekty, jak mohou úřady nové znalosti tvořit. V kapitole 9 jsou uvedeny zdroje znalostí pro území rozvoj v ČR. Metodika byla připravena ve 2 verzích - ve verzi pro menší obce a ve verzi pro větší úřady.
Anotace anglicky
The guide summarizes recommended steps to improve internal processes of office / small municipality. The guide has four main thematic sections: 1. In the first (Chapter 2) summarizes the role of knowledge management and the barriers they may face knowledge management. 2. In the second part (chapter 3) summarizes recommended steps for systematic implementation of knowledge management (chapter 4) and barriers they may face this implementation. 3. In the third part (Chapter 5) the guide summarizes, how it can be evaluated existing practice in knowledge management. 4. In the last part (chapters 6-10) there are given (for further inspiration authorities) the tools and processes with which it is associated knowledge management - how can be the inner knowledge identified and captured, how this knowledge can be improved and shared within the office, what should be shared with external parties, and finally how the authorities can generate new knowledge. In the chapter 9 are the sources of knowledge for development in the country. Two version of the guide were prepared - the first for small municipalities and the second for larger authorities.
Návaznosti
TB040MMR008, projekt VaVNázev: Management znalostí v lokálním a regionálním rozvoji
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2021 08:03