ŠERÁKOVÁ, Hana a Lucie NOVÁKOVÁ. Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8349-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ
Název česky Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ
Název anglicky Warming up in Physical Education Classes at the Elementary School (ISCED 1)
Autoři ŠERÁKOVÁ, Hana a Lucie NOVÁKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Elportál, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL URL URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-8349-3
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky tělesná výchova; mladší školní věk; cvičení s náčiním; cvičení bez náčiní; cvičení s hudbou
Klíčová slova anglicky physical education; primary school age; exercises with equipment; exercises without equipment; exercises using music
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., učo 18076. Změněno: 8. 3. 2017 10:13.
Anotace
Metodická publikace Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ přináší užitečné informace a cvičení týkající se rozcvičení na prvním stupni základních škol. Příklady rozcvičení jsou pro lepší názornost zpracovány ve formě textu, fotografií a videozáznamů. Materiál je určen zejména studentům předmětů PdF: ZS1BP_TVG1 Gymnastika 1, PdF: ZS1MP_TVTD Teorie a didaktika tělesné výchovy a PdF: ZS1BP_TVPR Praktikum z tělesné výchovy a dále pak učitelům a vedoucím volnočasových tělovýchovných aktivit. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).
Anotace anglicky
The publication Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ (Warming up in Physical Education Classes at the Elementary School) contains useful information and exercises on the warm-up at primary schools. The material is intended especially for students on the course PdF: ZS1BP_TVG1 Gymnastics 1, ZS1MP_TVTD Theory and Didactics of Physical Education and ZS1BP_TVPR Seminar of Physical Education and then teachers and heads of leisure physical education activities working with children of younger school age. Teaching tool is also available in a version for mobile devices (epub).
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps16/pruprava_tv/web/index.html   Verze souboru Šeráková, H. 6. 10. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1356013/65490291/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1356013/65490291/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1356013/65490291/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1356013/65490291/?info
Vloženo
Čt 6. 10. 2016 08:52, Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., učo 18076
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., učo 18076
Atributy
 
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 3. 6. 2023 00:50