ŠERÁKOVÁ, Hana and Lucie NOVÁKOVÁ. Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ (Warming up in Physical Education Classes at the Elementary School (ISCED 1)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8349-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ
Name in Czech Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ
Name (in English) Warming up in Physical Education Classes at the Elementary School (ISCED 1)
Authors ŠERÁKOVÁ, Hana and Lucie NOVÁKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, Elportál, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL URL URL URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-8349-3
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) tělesná výchova; mladší školní věk; cvičení s náčiním; cvičení bez náčiní; cvičení s hudbou
Keywords in English physical education; primary school age; exercises with equipment; exercises without equipment; exercises using music
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., učo 18076. Changed: 8. 3. 2017 10:13.
Abstract
Metodická publikace Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ přináší užitečné informace a cvičení týkající se rozcvičení na prvním stupni základních škol. Příklady rozcvičení jsou pro lepší názornost zpracovány ve formě textu, fotografií a videozáznamů. Materiál je určen zejména studentům předmětů PdF: ZS1BP_TVG1 Gymnastika 1, PdF: ZS1MP_TVTD Teorie a didaktika tělesné výchovy a PdF: ZS1BP_TVPR Praktikum z tělesné výchovy a dále pak učitelům a vedoucím volnočasových tělovýchovných aktivit. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).
Abstract (in English)
The publication Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ (Warming up in Physical Education Classes at the Elementary School) contains useful information and exercises on the warm-up at primary schools. The material is intended especially for students on the course PdF: ZS1BP_TVG1 Gymnastics 1, ZS1MP_TVTD Theory and Didactics of Physical Education and ZS1BP_TVPR Seminar of Physical Education and then teachers and heads of leisure physical education activities working with children of younger school age. Teaching tool is also available in a version for mobile devices (epub).
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps16/pruprava_tv/web/docs/rusna_prupravna_cast-skripta.epub   File version Šeráková, H. 6. 10. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1356013/65490293/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1356013/65490293/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1356013/65490293/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1356013/65490293/?info
Uploaded/Created
Thu 6. 10. 2016 08:52, Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., učo 18076
Attributes
 
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps16/pruprava_tv/web/index.html   File version Šeráková, H. 6. 10. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1356013/65490291/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1356013/65490291/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1356013/65490291/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1356013/65490291/?info
Uploaded/Created
Thu 6. 10. 2016 08:52, Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., učo 18076
Attributes
 
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 14. 8. 2022 15:35