CS

Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro ...

ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení (Information systems in education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 pp. ISBN 978-80-210-8326-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení
Name (in English) Information systems in education
Authors ČERNÝ, Michal.
Edition 1. vyd. Brno, 138 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Online knihkupectví Munipress
ISBN 978-80-210-8326-4
Keywords (in Czech) pedagogika; informační systémy; dialogové systémy; AI
Keywords in English pedagogy; Information Systems; dialogue systems; AI
Tags Munipress, munipress-propagace
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 13/12/2016 18:03.
Abstract
Publikace Informační systémy ve vzdělávání nabízí komplexní a originální pohled na tuto problematiku. Dává dohromady témata, která jsou vlastní projektování informačních systémů obecně s tématy, která jsou vlastní jiným oblastem – legislativa, design služeb, dialogové systémy, umělá inteligence, pedagogika atp. Vytváří tak interdisciplinárně pojatou, netradičně řešenou publikaci, která se snaží být základním myšlenkovým východiskem pro tvůrce informačních systémů ve vzdělávání. V rámci různých přístupů k problematice informačních systémů vytvoří velice netradiční koncept, který je psán především pro pedagogy či sociální a kognitivní vědce. Je v něm velice málo technických podrobností a neočekáváme žádné speciální čtenářovy předchozí znalosti z této oblasti. Publikace je koncipována jako přehledová monografie, která může nabídnout určité specifické paradigma tvorby informačních systémů ve vzdělávání.
Abstract (in English)
The publication Information Systems in Education offers a comprehensive and original view of this issue. Brings together the topics of designing information systems generally with topics that are inherent in other areas – legislation, service design, dialog systems, artificial intelligence, education and so on. Thus creating an interdisciplinary conceived, unconventional solutions a publication that strives to be the starting point for the creators of information systems in education. Among the various approaches to the issue of information systems creates a very unusual concept, which is written primarily for teachers and social and cognitive scientists. It has very few technical details and do not expect any special reader's prior knowledge of the area. The publication is designed as a surveillance monograph, which may offer some specific paradigm of development of information systems in education.
PrintDisplayed: 20/4/2019 14:49

Other applications