HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. xxix, 570. ISBN 9788074006241.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Správní právo : obecná část
Authors HENDRYCH, Dušan.
Edition 9. vydání. V Praze, xxix, 570, 2016.
Publisher C.H. Beck
Other information
ISBN 9788074006241
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 15/2/2021 04:50.
PrintDisplayed: 19/4/2021 14:59