JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6., přepracované a doplně. Praha: C.H. Beck, 2016. xxxii, 542. ISBN 9788074006111.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy práva pro posluchače neprávnických fakult
Authors JANKŮ, Martin.
Edition 6., přepracované a doplně. Praha, xxxii, 542, 2016.
Publisher C.H. Beck
Other information
ISBN 9788074006111
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 15:04.
PrintDisplayed: 24/9/2023 16:43