MACEK, Jakub. Kvalitativní výzkum nových médií: mýtus pavědy a výzkumná praxe. In Studentský vědecký klub Masarykovy univerzity. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalitativní výzkum nových médií: mýtus pavědy a výzkumná praxe
Authors MACEK, Jakub.
Edition Studentský vědecký klub Masarykovy univerzity, 2014.
Other information
Type of outcome requested lectures
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 18/10/2016 16:17.
Abstract
Kvalitativní společenskovědní výzkum má mezi řadou badatelů z tvrdých věd pozoruhodně špatnou pověst – a bývá oblíbeným terčem kritiky. Za většinou dobře míněných výpadů vůči kvalitativnímu výzkumu většinou bývá jednak snaha o obranu patřičné exaktnosti a rigoróznosti vědy a jednak vlastně malá či zkreslená představa o tom, co to vlastně ten kvalitativní výzkum je a čemu sociálním vědám slouží. Přednáška pro Studentský vědecký klub Masarykovy univerzity je věnována právě kvalitativnímu výzkumu a jeho roli v sociálních vědách. A zároveň o tom, proč a v čem se sociální vědy ve své metodologii liší od věd přírodních. Výklad je přitom postaven na ilustracích z aktuálně probíhajícího výzkumu toho, jak nová média proměňují mediální publika a jejich jednání – a pokusí se ukázat, že například v situaci probíhající technologické změny jsou kvalitativní metody více než cenným a v jistých ohledech nenahraditelným nástrojem.
Links
GP13-15684P, research and development projectName: Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 4/8/2020 05:30