DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Tomáš KUPKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Arnošt MARTÍNEK and Miroslav SOUČEK. Chronická pankreatitida - stálá pankreatologická výzva (Chronic pancreatitis - never-ending challenge in pancreatology). Acta medicinae, Brno: ERA Média, 2016, vol. 5, No 6, p. 55-58. ISSN 1805-398X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Chronická pankreatitida - stálá pankreatologická výzva
Name (in English) Chronic pancreatitis - never-ending challenge in pancreatology
Authors DÍTĚ, Petr (203 Czech Republic), Martina BOJKOVÁ (203 Czech Republic), Bohuslav KIANIČKA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš KUPKA (203 Czech Republic), Kateřina KAPOUNKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana DVOŘÁČKOVÁ (203 Czech Republic), Jarmila ŠÍMOVÁ (203 Czech Republic), Arnošt MARTÍNEK (203 Czech Republic) and Miroslav SOUČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Acta medicinae, Brno, ERA Média, 2016, 1805-398X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/16:00091289
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) chronická pankreatitida; klasifikace; diagnostika; konzervativní léčba; endoskopická a chirurgická terapie
Keywords in English chronic pancreatitis; classification; diagnostics; conservative treatment; endoscopic and surgical treatment
Tags EL OK, podil
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 20/10/2016 15:52.
Abstract
Diagnostika a terapie chronické pankreatitidy prošly v posledních desetiletích významným vývojem. V diagnostice umožňují především zobrazovací techniky (díky vysokému stupni rozlišení) identifikovat neinvazivním způsobem velmi jemné změny, které svědčí pro diagnózu chronické pankreatitidy. Invazivní endoskopická ultrasonografie je vhodnou metodou k odběru bioptických vzorků pankreatu a v diferenciální diagnostice benigní vs. maligní léze. V terapii pankreatické bolesti vždy začíná medikamentózní terapie, při neúspěchu pokračuje léčba endoskopická, respektive chirurgická. Domnívám se, že jen velice malá část nemocných by tak měla být léčena opiáty. Zdá se, že efekt endoskopické léčby je vysoký v iniciálním období léčby, efekt chirurgický je však dlouhodobější. Chronická pankreatitida je nemoc, kterou umíme léčit, ale až na výjimky ji neumíme vyléčit. Je nemocí, která vyžaduje celoživotní systematické sledování už jen proto, že je rizikovým faktorem karcinomu pankreatu.
Abstract (in English)
Diagnostics and treatment of chronic pancreatitis were greatly improved in the past decades. Novel non-invasive imaging methods (with very high resolution) are able to identify even the slight changes of the pancreas that are supportive for the diagnosis chronic pancreatitis. Invasive endoscopic ultrasound is another method that enables bioptic samples collection and that help in differentiating benign and malign lesions. Concerning the treatment of the pancreatic pain related to chronic pancreatitis, medicament therapy is always the first choice, followed by the endoscopic or surgical treatment, if it is unsuccessful. We do believe that only a small portion of patients shall by treated with opioids; the effect of endoscopic treatment seems to be beneficial in the initial therapy, on the other hand, effect of surgical treatment seems to last longer. Chronic pancreatitis is the disease that can be treated, however, with a few exceptions, it cannot be cured completely; it is a disease that requires systematic life-long follow-ups since it is a risk factor for developing pancreatic cancer.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
1357406 /1 Pospíšilíková, V. 11. 4. 2017

Properties

Name
1357406
Application
refresh
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1357406/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1357406/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/repo/1357406/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1357406/?info
Uploaded/Created
Tue 11. 4. 2017 15:59

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005
Attributes
 
EL_1357406.pdf  Pospíšilíková, V. 11. 4. 2017

Rights

Right to read:
  • a concrete person Soňa Böhmová, učo 232884
  • a concrete person Ing. Jana Smítalová, učo 40472
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 16/7/2019 16:42