VANŽURA, Marek. Přinese (kreativní) město 21. století nebe plné dronů? (Does a (creative) city of the 21st century mean a sky full of drones?). In Kozlová, Andrea; Šimíková, Martina. Kreativní město: Kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí. Vydání první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. p. 263-270. ISBN 978-80-7464-839-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přinese (kreativní) město 21. století nebe plné dronů?
Name (in English) Does a (creative) city of the 21st century mean a sky full of drones?
Authors VANŽURA, Marek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vydání první. Ostrava, Kreativní město: Kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí, p. 263-270, 8 pp. 2016.
Publisher Ostravská univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00091335
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7464-839-7
Keywords (in Czech) drony; město; infrastruktura; internet věcí
Keywords in English drones; city; infrastructure; internet of things
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Changed: 25. 4. 2017 09:24.
Abstract
V předkládaném článku se zabývám aktuálními snahami vytvořit vzdušný systém bezpilotních prostředků, který by převzal některé z funkcí běžné infrastruktury, čímž by jí ulevil a v důsledku toho napomohl ke zlepšení životní úrovně obyvatel měst. Vedle analýzy přínosů tohoto návrhu se zaměřuji zejména na překážky a nevýhody daného řešení. Na tomto základě následně argumentuji, že snaha o využití dronů ve městech je unáhlená a zdaleka nepřináší tolik výhod, které jsou běžně prezentovány. Coby alternativu k řešení problematiky zahlcení městské infrastruktury navrhuji využití tzv. internetu věcí, který dovoluje při zachování současné infrastruktury dosáhnout výrazně vyšší efektivity, a tedy i zlepšení kvality života ve městech, a to bez nutnosti vytvářet systém létajících prostředků nad našimi hlavami.
Abstract (in English)
In this chapter, I discuss actual attempts to create an aerial system based on drones that is meant as a substitution for some functions of current infrastructure, which will lead to a decrease in the congestion of the infrastructure and to an increase in the quality of life among people living in cities using drones. I analyze advantages as well as disadvantages of this solution. Then I argue that attempts to create a drone-based aerial system throughout cities are premature and far more inefficient than normally presented. According to that, I propose an alternative solution which is based on the so-called internet of things. This would help to preserve current infrastructure and, at the same time, to reach higher effectivity and consequently a better life of people in such cities, all of it without the need to create a system of flying machines above our heads.
Links
MUNI/A/0991/2015, interní kód MUName: Perspektivy a výzvy filozofických zkoumání
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 20:11