CS

Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století

KREJČOVÁ, Elena. Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století (Word Order Changes in the Bulgarian and Serbian Church Slavonic Texts from 12th and 13th Century). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 143 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 450. ISBN 978-80-210-8338-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8338-2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století
Name (in English) Word Order Changes in the Bulgarian and Serbian Church Slavonic Texts from 12th and 13th Century
Authors KREJČOVÁ, Elena.
Edition 1. vyd. Brno, 143 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 450, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Digitální knihovna FF MU Munishop
ISBN 978-80-210-8338-7
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8338-2016
Tags Munipress
Bibliography 113 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 17/8/2018 08:57.
Abstract
Monografie se věnuje slovosledu v bulharských a srbských evangelních textech z 12. a 13. století. Slovosledné změny jsou registrovány jako varianty k textu staroslověnské památky zvané Mariánské čtveroevangelium, jsou srovnávány i s řeckým zněním evangelního textu. Autorka zkoumá, podle jakých principů je organizován slovosled v památkách ze 12. a 13. stol. a jestli se v něčem liší od slovosledu staroslověnských předloh a řeckého originálu. Věnuje se rovněž otázce, jestli se slovosled v těchto mladších památkách vyznačuje nějakými novějšími jazykovými rysy a zdali jsou přítomny příznaky pronikání nějakých nových slovosledných modelů, nebo zda se zachovávají rysy spíše archaické.
Abstract (in English)
This research is devoted to exploring the word order transformations in some Bulgarian and Serbian Church-Slavonic gospel transcriptions. The changes of the word order in these texts are registered like variants to an Old Church-Slavonic text (Codex Marianus) and to the Old Greek New Testament text. The publication discovers the principles on which the word order in the texts from 12.–13. century was organized and finds out some differences from the word order in Old Church-Slavonic language. It also focuses on the question of the occurance of some new, progressive tendencies and new, different word order models.
PrintDisplayed: 20/4/2019 10:56

Other applications