ONDREJOVÁ, Dana. Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž (Breach of Contract law as an Unfair Trade Practice or Unfair Competition). Praha: C. H. Beck, 2016. 257 pp. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-628-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž
Name (in English) Breach of Contract law as an Unfair Trade Practice or Unfair Competition
Authors ONDREJOVÁ, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, 257 pp. Právní instituty, 2016.
Publisher C. H. Beck
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/16:00091368
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7400-628-9
Keywords (in Czech) závazkové právo nekalá obchodní praktika nekalá soutěž porušení smlouvy spotřebitel
Keywords in English contract law unfair trade practice unfair competition breach of contract consumer
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., učo 42395. Changed: 27/10/2016 12:27.
Abstract
Monografie se zabývá možností kvalifikace porušení závazkového práva nejen cestou závazkového práva, ale také jako nekalé obchodní praktiky a (případně nebo) nekalé soutěže.
Abstract (in English)
Monograph deals with the possibility of the breach of contract law not only through contract law, as well as unfair trade practices and (or) unfair competition.
PrintDisplayed: 29/11/2021 00:21