ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Imagem da Lisboa pós-colonial em Memória de Elefante de António Lobo Antunes. Études romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 37, č. 1, s. 47-57. ISSN 1803-7399.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Imagem da Lisboa pós-colonial em Memória de Elefante de António Lobo Antunes
Název česky Obraz postkoloniálního Lisabonu v románu Memória de Elefante Antónia Loba Antunese
Název anglicky Image of postcolonial Lisbon in Elephants Memory by António Lobo Antunes
Autoři ŠPÁNKOVÁ, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Études romanes de Brno, Brno, Masarykova univerzita, 2016, 1803-7399.
Další údaje
Originální jazyk portugalština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00091389
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky obraz města; heterotopie
Klíčová slova anglicky urban images; heterotopy
Štítky kontrola_RIV, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 29. 3. 2017 17:03.
Anotace
O artigo tem por objetivo detetar as imagens urbanas presentes no romance Memória de Elefante (1979) de António Lobo Antunes. Propomos uma análise baseada em dois modos de representacao que poderiam ser definidos como uma “cidade real” (imagens da cidade “visível”, situada na época pós-colonial) e uma “cidade imaginária” (imagens da cidade que é lida como um cruzamento de mitos e de vários tipos de discurso). A “cidade real”, para além de se referir a alguns lugares existentes em Lisboa, contém um elemento especial – o hospital psiquiátrico – que pode ser percebido como uma heterotopia (pós-colonial). Por outro lado, a “cidade imaginária”, relacionada com a passagem noturna pelo espaco urbano – a demanda simbólica do eu e do Outro, revela as imagens míticas e cruzamentos textuais que enriquecem o imaginário pós-colonial da capital portuguesa.
Anotace česky
Článek rozebírá obraz města v románu Memória de Elefante (1979) portugalského spisovatele Antónia Loba Antunese. Analýza se zakládá na mytokritickém přístupu: zobrazení města je sledováno v modu "skutečnosti" (obrazy "viditelného" města v postkoloniálním období) a v modu "imaginárna" (město je chápano jako soubor mýtů a různých diskurzů). "Skutečné" město se vztahuje k místům reálně existujícím v Lisabonu, přičemž jeho součástí jsou specifické "postkoloniální" heterotopie (zejména psychiatrická léčebna), zatímco "imaginární" město, spjaté s nočním průchodem (symbolickým hledáním sebe sama a Druhého), oživuje mytické obrazy.
Anotace anglicky
The article focuses on urban images depicted in the novel Elephant´s Memory (1979) by António Lobo Antunes. We propose an analysis based on two representational modes which can be defined as “real city” (images of “visible” city, situated in the postcolonial era) and “imaginary city” (images of city, read as a patchwork of myths and various types of discourse). The “real city”, besides referring to some existing places in Lisbon, contains a spatial item – a psychiatric hospital – that could be perceived as a (postcolonial) heterotopy. The “imaginary city”, connected to the night passage through the city – a symbolic demand for the self and the Other –, reveals some mythical images and textual crossing that enrich the postcolonial imaginary of the Portuguese capital.
VytisknoutZobrazeno: 28. 5. 2022 00:20