ARGAJ, Gustáv. Pohybové hry : teória a didaktika. Prvé vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. 128 stran. ISBN 9788022340229.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohybové hry : teória a didaktika
Authors ARGAJ, Gustáv.
Edition Prvé vydanie. Bratislava, 128 stran, 2016.
Publisher Univerzita Komenského
Other information
ISBN 9788022340229
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 27/3/2017 07:27.
PrintDisplayed: 7/8/2020 21:25