POLČÁK, Radim. Informace a data v právu. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 13, s. 67-91. ISSN 1804-5383.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Informace a data v právu
Název česky Informace a data v právu
Název anglicky Information and Data in Law
Autoři POLČÁK, Radim (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2016, 1804-5383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Open access časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00088288
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky informace; právo ICT; data; věc
Klíčová slova anglicky information; ICT law; data; asset
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 15. 7. 2020 15:41.
Anotace
Má-li právo efektivně plnit úlohu společenského informačního systému, tj. systému organizujícího společnost prostřednictvím normativní informace, neměly by hypotézy právních norem předpokládat nereálné skutečnosti. Stejně tak by ani dispozice či sankce právních pravidel neměly zakládat reálně nesmyslné povinnosti. Jedním z nejkřiklavějších příkladů situace, kdy se právo (nevědomky) staví proti empiricky prokazatelným a vědecky popsaným přírodním zákonům, je právní regulace některých informačních transakcí. Tento článek se věnuje fenoménu informace a jeho reflexi právem. Na základě poznatků teoretické kybernetiky a informační teorie je v něm provedena diskuse různých pojetí informace právními pravidly. V článku je předně argumentován názor, že informace z podstaty nemůže být sekundárním objektem právního vztahu. Tím se za výjimečných okolností mohou stát data – ani v jejich případě však nemá až na velké výjimky smysl uvažovat o jejich právním pojetí jako věcí. Podstatě a praxi zpracování dat všech možných typů naproti tomu odpovídá v právu již částečně uplatňovaný přístup objektivizace práv k užití dat resp. efektů, které takové užití přináší.
Anotace anglicky
Shall the law serve its main purpose, i.e. to organise the society through normative information, there should not be appearing contradictions between the laws of nature and legal rules. One of most emerging examples of such a situation, i.e. of a conflict between a legal rule and empirically proven natural law, is legal regulatory framework of some informational transactions. The article is aimed at legal reflection of the phenomenon of information. The discussion is based on findings of theoretical cybernetics and information theory and tackles various forms in which information is understood by legal rules. Argued conclusions include namely an opinion regarding natural impossibility of information to become an asset in legal obligations. The law might actually treat data as assets, but such approach might efficiently be used only in highly exceptional cases. Instead, it corresponds to the nature and practice of processing of data of all possible sorts if the law objectivises and tackles just rights that arise with regards to data or the effects of use of data in different circumstances.
Návaznosti
GA15-20763S, projekt VaVNázev: Právni rámec sběru, zpracování, uchovávání a užívání výzkumných dat
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Polcak_clanek.pdf   Verze souboru Georgala, P. 5. 4. 2017

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1358820/Polcak_clanek.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1358820/Polcak_clanek.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1358820/Polcak_clanek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1358820/Polcak_clanek.pdf?info
Vloženo
St 5. 4. 2017 11:11, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., učo 21177
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Polcak_clanek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1358820/Polcak_clanek.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1358820/Polcak_clanek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
186,5 KB
Hash md5
4e0c27b90e2b31ae10b0a399ed0a5a87
Vloženo
St 5. 4. 2017 11:11

Polcak_clanek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1358820/Polcak_clanek.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1358820/Polcak_clanek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
66,5 KB
Hash md5
356c467e21cbaf832df1f3587772ddd0
Vloženo
St 5. 4. 2017 11:19
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 20. 4. 2021 22:55