POLČÁK, Radim. Práva k datům spravovaným veřejnými knihovnami ve světle změn informačního zákona (Rights to Data Administered by Public Libraries in the Light of the Amendments of the Information Act). Knihovna. Praha: Národní knihovna ČR, 2016, vol. 27, No 1, p. 61-73. ISSN 1801-3252.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Práva k datům spravovaným veřejnými knihovnami ve světle změn informačního zákona
Name in Czech Práva k datům spravovaným veřejnými knihovnami ve světle změn informačního zákona
Name (in English) Rights to Data Administered by Public Libraries in the Light of the Amendments of the Information Act
Authors POLČÁK, Radim (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Knihovna, Praha, Národní knihovna ČR, 2016, 1801-3252.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Open access časopisu
RIV identification code RIV/00216224:14220/16:00088289
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Informace veřejného sektoru; autorské právo; licence; otevřená data; digitalizace
Keywords in English Public sector information; copyright; license; open data; digitization
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 20/7/2020 10:27.
Abstract
Veřejné knihovny jsou z pohledu práva kulturními institucemi, které ve veřejném zájmu spravují nezanedbatelné informační hodnoty. Jejich činnost je tak mimo jiné upravena též tou částí našeho právního řádu, která zakládá informační povinnosti subjektů hospodařících s veřejnými prostředky (právo na informace) a upravuje další či též opakované užití informací veřejného sektoru. Tento článek se zabývá aktuálními změnami, kterými prochází náš informační zákon a diskutuje specifické právní problémy související se zpracováním elektronických povinných výtisků a s digitalizací knihovního fondu.
Abstract (in English)
Public libraries are regarded in the applicable law as cultural institutions that pursue public interest by controlling significant information assets. Their operations are, besides other parts of the legal system, subject also to rules regulating freedom of information and re-use of public sector information. This paper analyses the impact of recently amended Czech Freedom of Information Act and discusses specific legal issues related to the processing of digital offprints and to the digitisation of stored books.
Links
GA15-20763S, research and development projectName: Právni rámec sběru, zpracování, uchovávání a užívání výzkumných dat
Investor: Czech Science Foundation
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
polcak.pdf   File version Georgala, P. 20/7/2020

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1358823/polcak.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1358823/polcak.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1358823/polcak.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1358823/polcak.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 20/7/2020 10:26, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., učo 21177
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., učo 21177
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

polcak.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1358823/polcak.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1358823/polcak.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
680,5 KB
Hash md5
14fb4a2a5fe4a5b2a0b3cd5c48205b1d
Uploaded/Created
Mon 20/7/2020 10:26

polcak.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1358823/polcak.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1358823/polcak.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
51,6 KB
Hash md5
6eafbf20cc2cb6517409341d47f69817
Uploaded/Created
Mon 20/7/2020 10:37
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 24/3/2023 04:04