Informační systém MU
POLČÁK, Radim. Práva k datům spravovaným veřejnými knihovnami ve světle změn informačního zákona. Knihovna. Praha: Národní knihovna ČR, 2016, roč. 27, č. 1, s. 61-73. ISSN 1801-3252.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Práva k datům spravovaným veřejnými knihovnami ve světle změn informačního zákona
Název česky Práva k datům spravovaným veřejnými knihovnami ve světle změn informačního zákona
Název anglicky Rights to Data Administered by Public Libraries in the Light of the Amendments of the Information Act
Autoři POLČÁK, Radim (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Knihovna, Praha, Národní knihovna ČR, 2016, 1801-3252.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Open access časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00088289
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Informace veřejného sektoru; autorské právo; licence; otevřená data; digitalizace
Klíčová slova anglicky Public sector information; copyright; license; open data; digitization
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 20. 7. 2020 10:27.
Anotace
Veřejné knihovny jsou z pohledu práva kulturními institucemi, které ve veřejném zájmu spravují nezanedbatelné informační hodnoty. Jejich činnost je tak mimo jiné upravena též tou částí našeho právního řádu, která zakládá informační povinnosti subjektů hospodařících s veřejnými prostředky (právo na informace) a upravuje další či též opakované užití informací veřejného sektoru. Tento článek se zabývá aktuálními změnami, kterými prochází náš informační zákon a diskutuje specifické právní problémy související se zpracováním elektronických povinných výtisků a s digitalizací knihovního fondu.
Anotace anglicky
Public libraries are regarded in the applicable law as cultural institutions that pursue public interest by controlling significant information assets. Their operations are, besides other parts of the legal system, subject also to rules regulating freedom of information and re-use of public sector information. This paper analyses the impact of recently amended Czech Freedom of Information Act and discusses specific legal issues related to the processing of digital offprints and to the digitisation of stored books.
Návaznosti
GA15-20763S, projekt VaVNázev: Právni rámec sběru, zpracování, uchovávání a užívání výzkumných dat
Investor: Grantová agentura ČR, Právni rámec sběru, zpracování, uchovávání a užívání výzkumných dat
Zobrazeno: 6. 2. 2023 09:53