CS

Nová média, nová publika? Čtyři dimenze proměny současných mediálních publik

MACEK, Jakub. Nová média, nová publika? Čtyři dimenze proměny současných mediálních publik. In Studentský vědecký klub Masarykovy univerzity. 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nová média, nová publika? Čtyři dimenze proměny současných mediálních publik
Authors MACEK, Jakub.
Edition Studentský vědecký klub Masarykovy univerzity, 2016.
Other information
Type of outcome requested lectures
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 2/11/2016 11:22.
Abstract
Nástup nových médií – tedy digitálních médií, jež mají zhusta síťovou a mobilní povahu – se nepřehlédnutelně promítl jak do způsobů, jimiž nakládáme s mediálními obsahy, tak i do podob sociálních interakcí, do našeho vztahu k privátnímu a veřejnému prostoru i do způsobů, jimiž zakoušíme každodenní realitu jako časově a prostorově strukturovanou. Přednáška shrnuje závěry tříletého výzkumu „Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí“ (GAČR, 2013–2015) a věnuje se čtyřem základním dimenzím probíhající transformace současných českých mediálních publik: (1) dematerializaci mediálních obsahů a s ní spojené fragmentaci mediálních praktik a proměně vztahu mezi mediálními publiky a producenty obsahů, (2) zintenzivňující se mediatizaci každodenního života individuálních sociálních aktérů a sociálních interakcí, (3) proměně vztahu členů mediálních publik ke sdílenému veřejnému a politickému prostoru a (4) časoprostorové transformaci každodenního života.
Links
GP13-15684P, research and development projectName: Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 22/1/2019 15:57

Other applications