PELCLOVÁ, Jana, Karel FRÖMEL, Emil ŘEPKA, Ladislav BLÁHA, Aleš SUCHOMEL, Igor FOJTÍK, Dana FELTLOVÁ, Petr VALACH, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM and Michal VORLÍČEK. Is Pedometer-Determined Physical Activity Decreasing in Czech Adults? Findings from 2008 to 2013. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, Molecular Diversity Preservation International, 2016, vol. 13, No 10, p. 1040-1049. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph13101040.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Is Pedometer-Determined Physical Activity Decreasing in Czech Adults? Findings from 2008 to 2013
Authors PELCLOVÁ, Jana (203 Czech Republic), Karel FRÖMEL (203 Czech Republic), Emil ŘEPKA (203 Czech Republic), Ladislav BLÁHA (203 Czech Republic), Aleš SUCHOMEL (203 Czech Republic), Igor FOJTÍK (203 Czech Republic), Dana FELTLOVÁ (203 Czech Republic), Petr VALACH (203 Czech Republic), Svatopluk HORÁK (203 Czech Republic), Jiří NYKODÝM (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Michal VORLÍČEK (203 Czech Republic).
Edition INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, Molecular Diversity Preservation International, 2016, 1660-4601.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 2.101
RIV identification code RIV/00216224:14510/16:00091536
Organization unit Faculty of Sports Studies
Doi http://dx.doi.org/10.3390/ijerph13101040
UT WoS 000389570100107
Keywords in English time trends ; step-based categories ; very active lifestyle ; inactive lifestyle ; step counts
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Pavlína Roučová, DiS., učo 169540. Changed: 26/4/2017 08:46.
Abstract
Objektivně zjišťovaná trendová data jdou nezbytná pro praxi v oblasti veřejného zdraví. Taková data jdou ovšem velmi vzácná u dospělé populace. Proto bylo cílem studie popsat trendy v pohybové aktivitě měřené krokoměry u českých dospělých (25 – 65 let) v období let 2008 – 2013. Účastníky studie byli obyvatelé České republiky, jejichž týdenní pohybová aktivita byla měřena objektivně pomocí krokoměru Yamax Digiwalker SW-700 (Yamax Corporation, Tokyo, Japan). Konečný výzkumný soubor byl tvořen. 4647 českými dospělými [M věk 41,4 ± 10 let; M body mass index (BMI) 25,1 ± 3,7 kg/m2]. Z výsledků vyplynulo, že muži vykazují více kroků (M (průměr) = 10014; 95% CI (konfidenční interval) = 9864–10164) než ženy (M = 9448; 95% CI = 9322–9673) ve všech věkových i BMI skupinách. Průměrný počet kroků/den se snížil v období 2008 – 2013 o 852 kroků/den u mužů a o 1491 kroků/den u žen. V celém výzkumném souboru vzrostlo procento účastníků se sedavým životním stylem (5000 kroků/den) o 5,8% a o 15,8% se snížilo procento těch, kteří dosáhli 10000 kroků/den. V roce 2013 měli muži 2,67krát a ženy 2,05krát větší šanci, že budou mít pohybově inaktivní životní styl než v roce 2008. A naopak v roce 2008 měli muži 1,68krát a ženy 2,46krát menší šanci, že budou mít velmi aktivní životní styl (12500 kroků/den). Výsledky této studie naznačují, že v průběhu času docházelo k podstatnému snižování pohybové aktivity u českých dospělých.
PrintDisplayed: 29/10/2020 11:44