DĚDINOVÁ, Tereza. Hrdina jako archetyp, nebo stereotyp? Úloha postavy ve fantastické literatuře (The hero as an archetype or a stereotype? The role of character in fantastic literature). Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 49, No 3, p. 9-15. ISSN 1211-3387.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hrdina jako archetyp, nebo stereotyp? Úloha postavy ve fantastické literatuře
Name (in English) The hero as an archetype or a stereotype? The role of character in fantastic literature
Authors DĚDINOVÁ, Tereza (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Universitas, Brno, Masarykova univerzita, 2016, 1211-3387.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00091562
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) hrdina; fantastická literatura; science fiction
Keywords in English hero; fantastic literature; science fiction
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 28/3/2017 08:37.
Abstract
Studie analyzuje pojetí postavy ve fantastické literatuře, po teoretickém úvodu na několika zvolených příkladech dokládá prototypová zobrazení postavy. Zaměřuje se přitom na otázku, nakolik je určité psychologické zjednodušení vykreslené postavy důsledkem archetypálního přístupu, nebo schematismu.
Abstract (in English)
The study analyzes the concept of character in fantastic literature, after a theoretical introduction on a few chosen examples demonstrates demonstrates prototype displays of characters. It focus on question whether a certain psychological simplification of characters is a consequence of an archetypal approach, or schematism.
PrintDisplayed: 17/11/2019 07:57