Informační systém MU
ŠEREK, Jan, Zuzana SCOTT a Petr MACEK. The role of adolescents’ need for cognition in the formation of their sociopolitical attitudes within families and schools. In 15th Biennial Meeting of the European Association for Research on Adolescence. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The role of adolescents’ need for cognition in the formation of their sociopolitical attitudes within families and schools
Autoři ŠEREK, Jan, Zuzana SCOTT a Petr MACEK.
Vydání 15th Biennial Meeting of the European Association for Research on Adolescence, 2016.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D., učo 98968. Změněno: 10. 11. 2016 15:05.
Návaznosti
GA14-20582S, projekt VaVNázev: Psychologické aspekty občanské participace adolescentů
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Zobrazeno: 10. 4. 2020 15:52