OKÁČOVÁ, Marie. Centones Vergiliani : Klasická poezie "pod kaleidoskopem". Vydání první. Praha: Koniasch Latin Press, 2016. 318 s. Laborinthus, sv. 4. ISBN 978-80-87773-38-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Centones Vergiliani : Klasická poezie "pod kaleidoskopem"
Název anglicky Centones Vergiliani : Classical Poetry "in the Kaleidoscope"
Autoři OKÁČOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Vydání první. Praha, 318 s. Laborinthus, sv. 4, 2016.
Nakladatel Koniasch Latin Press
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00091610
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-87773-38-3
Klíčová slova česky cento; Vergilius; pozdně antická poezie; intertextualita; recepce
Klíčová slova anglicky cento; Virgil; late antique poetry; intertextuality; reception
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 25. 4. 2020 22:19.
Anotace
Centones Vergiliani - básnické mozaiky složené z Vergiliových veršů - jsou jednou z experimentálních forem pozdně antické poezie, která u badatelů až donedávna vzbuzovala rozpaky nebo pohoršení. V úvodu knihy je centonární technika zasazena do literárněhistorického kontextu a představena jako přirozený produkt dobové estetiky. Navazuje podrobná analýza intertextuální výstavby sedmi mytologických centonů (3.-6. stol. po Kr.) dochovaných ve sbírce Anthologia Latina v kodexu Salmasianus, v nichž autorka odhaluje důmyslnou nápodobu Vergiliova původního autorského stylu v duchu techniky pastiše.
Anotace anglicky
Centones Vergiliani - literary mosaics fashioned out of Virgil´s lines - represent an experimental form of late antique poetry, causing embarrassment and distrust in scholarly circles well until recently. In the introductory chapters, the cento technique is defined in relation to the historical development of ancient literature and presented as an integral part of contemporary aesthetics. The latter part of the monograph offers an in-depth analysis of the intertextual structure of seven mythological centos, written between the third and sixth centuries AD and preserved in the codex Salmasianus of the Latin Anthology. It is shown that these texts aim to imitate the original style of Virgil along the principles of pastiche.
Návaznosti
MSM0021622435, záměrNázev: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
MUNI/A/1284/2014, interní kód MUNázev: Interdisciplinární výzkum antických jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (Akronym: Antické jazyky, literatury a spol.)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2021 12:42