Informační systém MU
OKÁČOVÁ, Marie. Centones Vergiliani : Klasická poezie "pod kaleidoskopem" (Centones Vergiliani : Classical Poetry "in the Kaleidoscope"). Vydání první. Praha: Koniasch Latin Press, 2016. 318 pp. Laborinthus, sv. 4. ISBN 978-80-87773-38-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Centones Vergiliani : Klasická poezie "pod kaleidoskopem"
Name (in English) Centones Vergiliani : Classical Poetry "in the Kaleidoscope"
Authors OKÁČOVÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vydání první. Praha, 318 pp. Laborinthus, sv. 4, 2016.
Publisher Koniasch Latin Press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60206 Specific literatures
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00091610
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-87773-38-3
Keywords (in Czech) cento; Vergilius; pozdně antická poezie; intertextualita; recepce
Keywords in English cento; Virgil; late antique poetry; intertextuality; reception
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Changed: 25. 4. 2020 22:19.
Abstract
Centones Vergiliani - básnické mozaiky složené z Vergiliových veršů - jsou jednou z experimentálních forem pozdně antické poezie, která u badatelů až donedávna vzbuzovala rozpaky nebo pohoršení. V úvodu knihy je centonární technika zasazena do literárněhistorického kontextu a představena jako přirozený produkt dobové estetiky. Navazuje podrobná analýza intertextuální výstavby sedmi mytologických centonů (3.-6. stol. po Kr.) dochovaných ve sbírce Anthologia Latina v kodexu Salmasianus, v nichž autorka odhaluje důmyslnou nápodobu Vergiliova původního autorského stylu v duchu techniky pastiše.
Abstract (in English)
Centones Vergiliani - literary mosaics fashioned out of Virgil´s lines - represent an experimental form of late antique poetry, causing embarrassment and distrust in scholarly circles well until recently. In the introductory chapters, the cento technique is defined in relation to the historical development of ancient literature and presented as an integral part of contemporary aesthetics. The latter part of the monograph offers an in-depth analysis of the intertextual structure of seven mythological centos, written between the third and sixth centuries AD and preserved in the codex Salmasianus of the Latin Anthology. It is shown that these texts aim to imitate the original style of Virgil along the principles of pastiche.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
MUNI/A/1284/2014, internal MU codeName: Interdisciplinární výzkum antických jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (Acronym: Antické jazyky, literatury a spol.)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Displayed: 6. 12. 2021 12:49