NĚMEC, Jiří. J. Hoffmannová, Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848-1952 (J. Hoffmannová, Institutional struktures of social sciences and humanities in Czech lands between 1848-1952). Časopis matice moravské. Matice moravská, 2012, roč. 131, No 1, p. 152-154. ISSN 0323-052X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name J. Hoffmannová, Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848-1952
Name (in English) J. Hoffmannová, Institutional struktures of social sciences and humanities in Czech lands between 1848-1952
Authors NĚMEC, Jiří.
Edition 2012.
Other information
Type of outcome Review
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) instiruce sociálních a humanitních věd;české země 1848-1948
Keywords in English institutions of social sciences nad humanities;Czech lands 1848-1948
Changed by Changed by: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Changed: 26. 4. 2019 13:05.
Abstract
Recenze studie J. Hoffmannové.
Abstract (in English)
Review of the study of J. Hoffmanová.
PrintDisplayed: 7. 7. 2022 07:25