VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA, Marcela LEUGNEROVÁ and Marie SOUČKOVÁ. Encyklopedie psychologie práce II. (Encyclopedia of work psychology II.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 146 pp. ISBN 978-80-210-8368-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Encyklopedie psychologie práce II.
Name in Czech Encyklopedie psychologie práce II.
Name (in English) Encyclopedia of work psychology II.
Authors VACULÍK, Martin (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jakub PROCHÁZKA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Marcela LEUGNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Marie SOUČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 146 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Plná verze knihy v online čítárně
RIV identification code RIV/00216224:14230/16:00091874
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-8368-4
Keywords (in Czech) Psychologie práce; Psychologie práce a organizace; Výběr a hodnocení pracovníků; Hodnocení pracovní výkonnosti; Pracovní motivace; Rozvoj pracovníků; Týmy a týmová práce; Pracovní postoje; Řízení kariéry; Leadership; Pracovní stres a jeho zvládání; Organizační kultura
Keywords in English Work Psychology; Organizational Psychology; Industrial Psychology; Personnel Selection and Assessment; Work Performance Assessment
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D., učo 99533. Changed: 13/9/2020 14:47.
Abstract
Druhý díl Encyklopedie psychologie práce obsahuje 87 hesel rozdělených do témat výběr pracovníků, hodnocení pracovní výkonnosti, pracovní motivace, rozvoj pracovníků, týmy a týmová práce, pracovní postoje, řízení kariéry, leadership, pracovní stres a jeho zvládání, organizační kultura a psychologie práce obecně. Hesla se opírají o klasické i nejnovější výzkumné studie a monografie a nabízejí nejen stručnou definici teorií, psychologických konstruktů, modelů a metod, ale věnují se také jejich kritice a souvislostem. Encyklopedie je určena psychologům v organizacích, personalistům, odborným konzultantům a manažerům, kteří se zabývají lidským chováním na pracovištích, bez ohledu na to, v jaké organizaci působí. Užitečná ovšem může být také studentům psychologie, personální práce či managementu nebo výzkumníkům působícím v těchto či příbuzných oborech. Čtenářům může sloužit pro rozšíření obzorů, jako stručný přehled aktuálního poznání v odvětví psychologie práce nebo pro oživení či utřídění znalostí v oblastech, na které se přímo nezaměřují, ale které s jejich prací či studiem souvisejí. Hesla v druhém díle encyklopedie odkazují i na hesla z prvního dílu, oba dva díly se vzájemně doplňují.
Abstract (in English)
The second volume of Encyclopedia of Work Psychology consists of 87 entries that cover personnel selection and assessment, work performance assessment, work motivation, employee training and development, teams and teamwork, job attitudes, career management, leadership, work-related stress and stress management, organizational culture and work psychology in general. The entries are based on both classical and recent research articles and monographs. Each entry offers not only short definitions of related theories, psychological constructs, models and methods, but also their critique and broader context. The encyclopedia is aimed at work psychologists, human resource professionals, consultants and managers interested in human behavior at workplace. It can also be helpful to students of psychology and human resources or to researchers in these or related fields. The reader can use the encyclopedia to broaden their horizons, to review the recent knowledge and trends in work psychology, or to get a succinct understanding in areas that are, albeit maybe not directly, tied to their profession or field of study. The entries in the second volume of the encyclopedia refer also to the entries from the first volumes, the two volumes are complementary.
Links
MUNI/A/1077/2015, interní kód MUName: Transformační vedení, pracovní spokojenost a pracovní výkon (Acronym: Pracovní postoje, leadership a pracovní výkon)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 4/12/2022 03:35