RADOVÁ, Irena. Médeia jako protagonistka uprchlické krize (Medea in a refugee crisis). In Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície: Medzinárodná konferencia pri príležitosti sedemdesiatin profesora Daniela Škovieru; 18.–19. novembra 2016, FiF UK Bratislava. 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Médeia jako protagonistka uprchlické krize
Name (in English) Medea in a refugee crisis
Authors RADOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície: Medzinárodná konferencia pri príležitosti sedemdesiatin profesora Daniela Škovieru; 18.–19. novembra 2016, FiF UK Bratislava, 2016.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00091979
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Medea; racionalizace mýtů; Christa Wolf; Medea Stimmen
Keywords in English Medea; rationalizing myths; Christa Wolf; Medea Voices
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Changed: 3/4/2017 16:09.
Abstract
Příspěvek konfrontoval vývoj mýtu o Médeie, různé typy racionalizace daného mýtu. Stěžejní část vystoupení tvořila interpretace díla Christy Wolf, jež prezentuje Médeiu především jako politickou uprchlici.
Abstract (in English)
The contribution confronted the evolution of the myth of Medea, mainly the different types of rationalizations of this myth. The fundamental part of the lecture aimed at the interpretation of the work of Christa Wolf (Medea Voices), which presents Medea primarily as a political refugee.
Links
MUNI/A/1058/2015, internal MU codeName: Výzkum starověkých jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (Acronym: Staré jazyky a kultury)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 23/1/2021 07:03