LYČKA, Daniel. Loděnice v lednickém parku (The boathouse in Lednice (Eisgrub) park). Jižní Morava 2016. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2017, vol. 52, No 55, p. 419-426. ISSN 0449-0436.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Loděnice v lednickém parku
Name (in English) The boathouse in Lednice (Eisgrub) park
Authors LYČKA, Daniel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Jižní Morava 2016, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost, 2017, 0449-0436.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/17:00095953
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Lednice; Lednicko-valtický areál; Jan II. z Liechtensteina; Weinbrenner; loděnice; zaniklá stavba
Keywords in English Lednice; Lednice-Valtice Areal; Johann II. Liechtenstein; Weinbrenner; dockyard; destroyed building
Tags Jan II, Lednice, Liechtensteinové, LVA, Weinrenner, zaniklá stavba
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka, učo 428002. Changed: 27. 11. 2019 19:04.
Abstract
Podle projektů architekta (a pozdějšího profesora) Karla Weinbrennera, který působil ve službách knížete Jana II. z Liechtensteina, vznikla v krajinné kompozici dnešního Lednicko-valtického areálu na konci tzv. dlouhého devatenáctého století řada pozoruhodných světských i církevních staveb. Mezi Weinbrennerovy realizované, ale již bohužel neexistující stavby, můžeme zařadit i loděnici v lednickém parku. Šlo o dřevěnou stavbu nacházející se nedaleko Opičího ostrova, přičemž její vznik pravděpodobně souvisí se zánikem Čínského pavilonu s přilehlým přístavištěm. Budova primárně sloužila k ukotvení lodí a gondol, a nad to vynikala také svou estetičností. Samotný zánik je pak datován do roku 1941.
Abstract (in English)
Karl Weinbrenner, who was in service of Johann II, Prince of Liechtenstein, has designed numerous remarkable religious and pagan buildings in the areal composition of the Lednice-Valtice Area around the end of the so-called long 19th century. Among Weinbrenner’s realized, yet unfortunately no more existing buildings was also the boathouse in Ledice park. It was a wooden structure and its destruction is presumed to have happened by the end of the World War II at the latest.
PrintDisplayed: 30. 11. 2022 19:34