LYČKA, Daniel. Karel Weinbrenner a zámeček Lány u Břeclavi (Karl Weinbrenner and Lány (Lahnen) mansion near Břeclav). Jižní Morava 2016. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2017, vol. 52, No 55, p. 427-429. ISSN 0449-0436.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Karel Weinbrenner a zámeček Lány u Břeclavi
Name (in English) Karl Weinbrenner and Lány (Lahnen) mansion near Břeclav
Authors LYČKA, Daniel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Jižní Morava 2016, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost, 2017, 0449-0436.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/17:00095954
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Weinbrenner; Lány; Břeclav; Liechtensteinové; Lednicko-valtický areál; kníže Jan II.
Keywords in English Weinbrenner; Lány (Lahnen); Liechtenstein; Lednice-Valtice Area; Prince Johann II.
Tags Břeclav, Jan II, Liechtensteinové, LVA, Weinrenner
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka, učo 428002. Changed: 27. 11. 2019 19:03.
Abstract
Daná práce mapuje Weinbrennerovu přístavbu kruhového "apsisového" sálu a výstavbu dalšího obytného patra na zámečku Lány u Břeclavi po roce 1918.
Abstract (in English)
The given study surveys the Weinbrenner´s work (the new circular hall and the living room on the first floor) in Lány (Lahnen) mansion near Břeclav after 1918.
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 19:25