EN

Odpovědnost poskytovatele otevřených dat za škodu vyplývající z chyb v poskytovaných datových sadách

MÍŠEK, Jakub. Odpovědnost poskytovatele otevřených dat za škodu vyplývající z chyb v poskytovaných datových sadách. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR, 2016, roč. 49, č. 7, s. 427-437. ISSN 0139-6005.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Odpovědnost poskytovatele otevřených dat za škodu vyplývající z chyb v poskytovaných datových sadách
Název anglicky Legal responsibility of an Open Data provider for damage caused by errors in provided datasets
Autoři MÍŠEK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR, 2016, 0139-6005.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00092200
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky otevřená data; odpovědnost za nesprávný úřední postup; odpovědnost za škodu
Klíčová slova anglicky open data; liability for damage caused by an or incorrect official procedure; liability for damage
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 5. 4. 2017 12:29.
Anotace
Předkládaný článek se zabývá specifickým případem odpovědnosti státu a samospráv za faktickou správnost poskytovaných informací ve formě otevřených dat. Poskytování otevřených dat přináší řadu výhod v podobě možnosti využití ekonomického potenciálu informací veřejného sektoru a zvýšení možnosti kontroly výkonu veřejné správy. Poskytovatelé se však musí vypořádat rovněž s řadou problémů, kterými jsou například práva duševního vlastnictví, nebo ochrany osobních údajů, které publikaci brání. V neposlední řadě se jedná rovněž o riziko odpovědnosti za škodu způsobenou faktickou chybou v poskytované datové sadě. Předkládaný článek se zaměřuje právě na tento aspekt a analyzuje situaci z hlediska poskytovatelů i příjemců dat. Hypotézou je, že poskytnutí otevřených dat zatížených faktickou chybou je nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Článek je rozpracovanou verzí příspěvků probíraných na konferencích Dny práva 2015 a Cofola 2016 a představuje dílčí kapitolu z chystané rigorózní práce na téma Právní aspekty otevřených dat v České republice.
Anotace anglicky
Presented paper is concerned with a specific case of liability of the state and municipalities for correctness of provided information in the form of Open Data. Providing of Open Data brings a number of advantages, including a possibility of further use of PSI’s economic potential and enhancement of public control over public sector bodies. However, Open Data providers have to deal with numerous problems during the publication, including intellectual property rights and data protection. Last but not least, there is a risk of legal liability for a damage caused by a factual error in the provided dataset. Presented paper focuses on this aspect and offers an analysis from points of view of both Open Data provider and Open Data receiver. The hypothesis is that providing of open data containing incorrect information constitutes an incorrect official procedure in the meaning of Act No. 82/1998 Sb., on Liability for Damage Caused in the Execution of Public Authority by a Decision or Incorrect Official Procedure and Amending The Czech National Council Act No. 358/1992 Sb., on Notaries and their Activities (The Code of Notarial Practice). The paper is reworked version of a paper presented at the Dny Prava 2015 and Cofola 2016 Conferences. It is a part of the prepared rigorous thesis on Legal Aspects of Open Data in the Czech Republic.
Návaznosti
MUNI/A/0974/2015, interní kód MUNázev: Právo a technologie IV (Akronym: PAT IV)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1363938 /1 Georgala, P. 7. 4. 2017

Vlastnosti

Název
1363938
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1363938/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1363938/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1363938/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1363938/?info
Vloženo
Pá 7. 4. 2017 15:15, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • osoba JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820
Atributy
 
Misek_clanek_SP.pdf   Verze souboru Georgala, P. 7. 4. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • osoba JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 18. 3. 2019 17:23

Další aplikace