Informační systém MU
DONÁT, Josef a Jan TOMÍŠEK. Právo v síti :průvodce právem na internetu. V Praze: C.H. Beck, 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právo v síti :průvodce právem na internetu
Autoři DONÁT, Josef a Jan TOMÍŠEK.
Vydání V Praze, 2016.
Nakladatel C.H. Beck
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, učo 374557. Změněno: 8. 12. 2016 07:17.
Zobrazeno: 22. 1. 2021 08:26